MEDA – ateliere de creație la Muzeul Național al Literaturii Române

660
0
În imagini: aspecte de la atelierele de creație MEDA. Fotografii de Nadejda Roșcovanu, MNLR

În plin secol al vitezei și într-o lume în continuă schimbare, un muzeu este nevoit să aplice soluții și strategii de marketing tot mai ingenioase și atractive pentru a face față pretențiilor din ce în ce mai sofisticate ale unui public ademenit de opțiunile de divertisment pe care i le pune la dispoziție această industrie. Promovarea, valorificarea și protejarea patrimoniului cultural al unui muzeu de literatură este o sarcină deloc ușoară. Or, efortul muzeului de a pune în valoare bunurile sale culturale nu ar costa nimic în lipsa unui public educat în spiritul adevăratelor valori literare și culturale.

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

Pornind de la acest imperativ al educării unor generații de tineri care nu doar vor deține informații despre patrimoniul cultural al țării lor, dar care vor fi capabili să aprecieze și să protejeze orice fel de bunuri cu valoare culturală, Muzeul Național al Literaturii Române s-a angajat într-un proces de educare a tinerei generații prin artă, asumându-și statutul de unitate de implementare a proiectului MEDA (Museum Educational and Didactic Activities) – proiect cultural de importanță națională, elaborat de Institutul pentru Inițiative Culturale și Educaționale și finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

Activitățile proiectului urmăresc, la scară mare, promovarea patrimoniului cultural al Muzeului Național al Literaturii Române și al filialelor acestuia (Casele memoriale „Constantin Stamate” din s. Ocnița; „Alexandru Donici” din s. Donici; „Grigore Vieru” din s. Pererâta) printr-o abordare inovatoare inter și multidisciplinară din domeniul diferitor ramuri ale artei: literatură, arte vizuale (pictură) și arte teatrale. Iar o condiție inerentă atingerii scopului propus este susținerea educației pentru protejarea patrimoniului cultural.

Acțiunile proiectului sunt orientate pe categorii de vârstă și urmăresc dezvoltarea de audiențe noi în rândul copiilor de la ciclurile învățământului preșcolar, primar, gimnazial și liceal, indiferent de apartenență etnică (condiția fiind cunoașterea uneia dintre limbile de comunicare: română sau rusă). Așadar, atelierele presupun:

  1. activități de lectură și pictură – pentru ciclurile preșcolar și primar;
  2. activități de lectură și creație artistică – pentru ciclul gimnazial;
  3. activități de lectură, creație artistică și interpretare – pentru ciclul liceal.

Organizate tematic și adaptate la nivelul de cunoștințe și la domeniile de interes ale grupurilor-țintă, atelierele MEDA urmăresc în linii mari identificarea, promovarea și valorificarea potențialului creativ al copiilor (în calitatea lor de mesageri ai valorilor și experiențelor trăite în spațiul muzeului); promovarea actului artistic de calitate; crearea unui spațiu alternativ de manifestare a personalității și recompensarea talentului.

***

Primele ateliere MEDA în cadrul Muzeului Național al Literaturi Române au fost organizate cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, la data de 14 februarie și au găzduit elevi din clasele a IV-a, a VII-a și a VIII-a ai Gimnaziului nr. 42 din or. Codru, municipiul Chișinău, îndrumați de dascălii lor Borș Aliona (învățătoare), Gorița Corina (profesoară de limba și literatura română), Malai Larisa (profesoară de limba și literatura română, bibliotecară), Nina Ciobanu (profesoară de educație tehnologică și educație  plastică).

Aceste prime ateliere au fost dedicate memoriei poetului din Pererâta, Grigore Vieru, care la data de 14 februarie ar fi împlinit 88 de ani de la naștere.

Îndrumați de membrii echipei de proiect Cristina Caterev (filolog, șefa secției Patrimoniu a MNLR) și Nicolae Curoșu (pictor, custode superior în cadrul MNLR), copiii clasei a IV-a au avut drept obiectiv, în cadrul atelierului de lectură și pictură la care au participat, ilustrarea poeziei „Puișorii” de Grigore Vieru (– Pui golaşi cum staţi în cuiburi/Fără plăpumioare?/– Ne învelim cu ale mamei/ Calde aripioare.//– Dar când mama nu-i acasă/ Şi ploiţă cerne?/– Ne învelim atunci cu frunza/ Ramurii materne.//– Dacă n-o să vină mama/ Şi-o să cadă frunza?/– Cum să nu mai vină mama?/– Cum să cadă frunza?). Stările și emoțiile pe care această poezie poate să le trezească în sufletul unui copil au fost descoperite abil în cadrul unui dialog convivial, cu certe predispoziții de sinceritate și destăinuiri, de care sunt capabili doar copiii. Iar de la puișorii cuminți, cu ochi pierduți în zare, în așteptarea mamei, până la puișorii mai activi, determinați să-și cheme mama printr-un strigăt neobosit și plin de speranță, copiii au surprins în desenele lor o gamă largă de trăiri și atitudini în fața unei situații de problemă.

Atelierul de lectură și creație artistică (la care au participat elevii claselor a VII-a și a VIII-a) a fost coordonat de membrii echipei de proiect Margareta Curtescu (scriitoare, doctor în filologie, cercetător științific superior la MNLR) și Natalia Hariton (doctor în filologie, cercetător științific superior la MNLR). Elevii au fost antrenați într-o probă de creativitate, având la bază un text mai puțin cunoscut din creația lui Grigore Vieru – Veni un târgoveț ciudat – din care au fost omise preventiv cuvinte sau sintagme pentru a permite elevilor să le substituie în limita propriilor percepții și imaginații. În literatura de specialitate, această tehnică poartă numele de textul calchiat.  S-a constatat că noile poezii (obținute în urma respectivului exercițiu de creativitate), comparate cu originalul, au putut dezvălui multiple coincidențe de imagini. Provocarea la care au fost îndemnați să participe le-a stimulat elevilor imaginația, dar și curajul de abordare a verbului artistic cu mai multă încredere.

Atelierele MEDA constituie contextul favorabil de dezvoltare a competențelor de receptare, interpretare și de scriere a unui text literar, de exprimare a ideilor într-un mod creativ și în diverse limbaje ale artei, dar și de formulare clară, coerentă și corectă a unor gânduri și idei. Dincolo de aceste competențe, atelierele MEDA dezvoltă atitudini tot mai necesare și solicitate într-o epocă a globalizării – de percepere complexă și largă a realității (ceea ce ar include, pe lângă multe alte valori, respectarea și argumentarea opiniilor; solidarizarea și empatia față de anumite aspecte, probleme sau persoane care împărtășesc puncte de vedere diferite), estimarea și evaluarea obiectivă și multiaspectuală a unor situații etc. Componenta educativă a proiectului se manifestă și la nivelul calităților pe care participanții trebuie să și le pună în aplicare: cooperarea, sociabilitatea, puterea de convingere, organizarea, atenția, concentrarea, competitivitatea loială etc.

Activitățile în cadrul proiectului MEDA se desfășoară într-o atmosferă relaxantă, menite să coreleze armonios competențele cu aptitudinile și atitudinile copiilor, având o funcție complementară în raport cu instruirea școlară. Despre utilitatea și necesitatea unui astfel de proiect ne-au convins atât elevii, în calitatea lor de beneficiari direcți ai atelierelor MEDA, cât și profesorii care i-au însoțit.

Atelierele MEDA pot fi organizate la solicitarea persoanelor și instituțiilor interesate, fiecare atelier având o capacitate de 10-15 persoane.

Olesea CIOBANU, director adjunct, Muzeul Național al Literaturii Române

 

 

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE