marți, septembrie 26, 2023

Plasează anunțul tău aici!

Acum ai posibilitatea să plasezi un anunț de vânzare-cumpărare, de alte servicii, la rubrica „Mica publicitate” din săptămânalul GAZETA de Chișinău.

Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra ușor în legătură cu autorii lor.

Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor second-hand etc.

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, completează formularul sau sună și dictează anunțul tău la telefonul redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, WhatsApp).”

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AVIZ PUBLICITAR  Judecatoria Chișinău (sediul Centru), solicită prezentarea lui Octavian Musteață, domiciliat în Chișinău, or. Codru, str. 3/12A, ap. 11, la examinarea cererii de chemare în judecată depusă de Musteață Tamara împotriva lui Octavian Musteață cu privire la desfacerea căsătoriei, care va avea loc pe data de 23.06.2023, ora 09:30, în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 162, bir. 601. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////     Citație Publică Judecătoria Chișinău (sediul Centru) anunță cet. Radmila Popovici cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 5/4, apartamentul nr. 18 și cet. Ana Popovici cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 5/4, apartamentul nr. 18 că sunt invitate în calitate de pârâți la ședința de judecată care va avea loc la 05 iunie 2023, ora 14.30, în incinta Judecătoriei Chișinău bir. 620, la examinarea cererii de chemare în judecată înaintată de IP „Centrul de Excelență în Energetică” către Radmila Popovici și Ana Popovici privind încasarea datoriei și compensarea cheltuielilor de judecată. Judecătorul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru)                                  Natalia Mămăligă ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   Citație Publică În conformitate cu art. 108 CPC RM judecătoria Anenii Noi solicită prezența pârâtului Nicolae Ursul – domiciliat în or. Anenii Noi, str. Chișinăului, 50, ap. 17, în ședința judiciară din data de 02.02.2023, ora 10.30, pe cauza civilă la cererea depusă de Rozalina Damaschina împotriva lui Nicolae Ursul cu privire la încasarea prejudiciului material și moral, care va avea loc în incinta Judecătoriei Anenii Noi, str. Mărțișor nr. 15, biroul 11, et.2. În caz de neprezentare cauza va fi examinată în lipsa dvs. Judecătorul Judecătoriei Anenii Noi: Andrei Mocanu //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////       Aviz public   Judecătoria Chișinău (sediul Centru), comunică cet. Nicolae Chirtoacă, domiciliat în mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu, 40/59, ap. 90 că pe rolul instanței se află în examinare, în procedura cererilor cu valoare redusă, cererea de chemare în judecată, depusă de IP Centrul de Excelență în Energetică și Electronică împotriva lui Nicolae Chirtoacă cu privire la încasarea datoriei, precum și compensarea cheltuielilor de judecată. Pârâtul este obligat în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, să prezinte referința scrisă privind acțiunea reclamantului și toate probele necesare care confirmă obiecțiile sale, prin intermediul secretariatului instanței judecătorești – mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162. Se explică pârâtului că în cazul nedepunerii referinței și probelor în termenul stabilit, soluționarea cererii se va face în baza materialelor anexate la dosar. Judecător:  Alexei Maria ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Anunț

Executorul Judecătoresc Guţu Svetlana, anunță pentru 16.01.2023 ora 09.00 la sediul biroului său pe adresa mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 10 B et.5 bir.3 tel contact 068401074 licitația publică de vânzare a bunului imobil cu nr. cadastral 3129220.4054, 3129220.4054.01 s. Măgdăcești, r-nul Criuleni, proprietar cet. Guzun Grigore Zaharia a.n. 1980 IDNP 097******4701.

 

Prețul inițial al bunului expus la vânzare prin licitație constituie 857600,00 lei. Bunul se află în posesia debitorului, iar doritorii de a vizualiza bunul urmează să contacteze reprezentantul Creditorului la 069994105. Pentru participare trebuie depusă cerere de înscriere la licitație, trebuie achită taxa de participare la licitație 60,00 lei, trebuie achitat acontul de 5% din prețul inițial al bunului scos la licitație la contul Executorului Judecătoresc Guțu Svetlana, c/f 43276019, BIC MOLDMD2X330, IBAN MD43ML000000000225113080 BC,,Moldindconbank,,SA suc. Zorile.

 

Termenul limită de înregistrare a prezenței și de primire a biletului de participare la licitație 13.01.2023 ora 16-00. Cu cel puțin 5 zile înaintea desfășurării licitației, se admite vânzarea de către debitor a bunurilor sechestrate la un preț care să nu fie mai mic decât valoarea stabilită în procesul-verbal de sechestru în condițiile art. 125 Cod Executare RM sau să răscumpere bunul.