O directoare de grădiniță din Chișinău riscă să-i fie confiscată aproape o jumătate de milion de lei

793
0

Deși directoarea grădiniței nr.112 din Chișinău, Tatiana Gurghiș, a fost decăzută din dreptul  de a exercita o funcție publică, pe o perioadă de trei ani, într-un Act de constatare al ANI, ea se află în funcția de conducere. Direcția Generală, Educație, Tineret și Sport (DGETS), mun. Chișinău, nu era la curent cu Actul emis de ANI. Potrivit ANI, Actul de constatare rămâne definitiv la expirarea termenului de contestare sau, dacă este contestat, în momentul în care hotărârea judecătorească devine irevocabilă.

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

Directoarea a atacat în instanță Actul ANI pentru că i-au fost încălcate drepturile.

Într-un Act de constatare al ANI, emis pe 27 februarie 2023, privind rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința Tatianei Gurghiș, directoarea instituției preșcolare nr. 112 din Chișinău, după o sesizare unde sunt denunțate mai multe nereguli și omisiuni în Declarația de avere și interese personale a Tatianei Gurghiș, s-a constatat o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de 456 562,00 lei în anul fiscal 2021, diferență între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către Tatiana Gurghiș, soțul și membrii familiei.

Tatiana Gurghiș a motivat că nu a avut suficiente cunoștințe la completarea Declarației despre veniturile și proprietățile soțului, scrie în actul ANI.

Menționăm că potrivit informațiilor și documentelor confirmative obținute de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), Tatiana Gurghiș a deținut consecutiv funcția de director al Instituției preșcolare nr. 112 din Chișinău începând cu 25 mai 2017 până la data prezentării răspunsului.

Astfel, inspectorul de integritate al ANI, trage concluzia că Tatiana Gurghiș este pasibilă de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 25.05.2017 (data obținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale) – 24.03.2023 (data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și a intereselor personale).

După ce ANI a efectuat controlul averii și intereselor personale ale directoarei de grădiniță, Tatiana Gurghiș, și a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către  Gurghiș Tatiana, director al Instituției preșcolare nr. 112 din mun. Chișinău, în actul emis constatând o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de  – 456 562,00 lei în anul fiscal 2021 la data de 13.09.2021, a transmis cauza în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile prevăzute de lege.

Astfel, ANI a dispus încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile prevăzute de lege hotărând că „se decade dna Gurghiș Tatiana din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție  de demnitate publică, cu excepţia funcţiilor elective, pe o perioadă de 3 ani”.

Tatiana Gurghiș a fost informată despre actul de constatare și despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău.

ANI nu a informat și transmis DGETS actul emis pe numele directoarei

GAZETA de Chișinău a aflat prin intermediul DGETS că Tatiana Gurghiș activează în continuare în calitate de șefă de grădiniță.

L-am întrebat pe șeful DGETS, Andrei Păvăloi, dacă e la curent cu Actul de constatare al ANI, emis pe numele Tatianei Gurghiș și dacă este la curent cu decizia ANI.

Funcționarul nu era la curent cu actul de constatare al ANI, respectiv, nici cu decizia din actul emis în februarie 2023. Păvăloi a mai spus că în adresa Direcției nu a venit nicio notă informativă de la directoarea grădiniței nr. 112, Tatiana Gurghiș.

Juristul DGETS a contactat-o pe Tatiana Gurghiș. Directoarea a spus că nu este de acord cu decizia ANI și a atacat-o la Curtea de Apel. „Din această cauză ANI nu ne-a transmis solicitarea pentru destituire din funcție. Azi nu putem întreprinde nimic, deoarece nu avem o decizie finală pe situație”, a menționat acesta.

„Am solicitat de la dna Gurghiș o notă informativă pe situație pentru că nu ne-a anunțat. Tatiana Gurghiș ne-a spus că va ataca în instanță pentru a-și apăra drepturile sale și ea nu se este vinovată, făcând referire la acuzațiile care i se aduc”, a spus GAZETEI Andrei Păvăloi.

Peste câteva zile, potrivit lui Andrei Păvăloi, pe lângă nota informativă scrisă în adresa DGETS,  Tatiana Gurghiș a prezentat și materialele despre situația care a fost invocată.

„Subsemnata Tatiana Gurghiș, directoarea instituției preșcolare nr. 112 din mun. Chișinău, aduc la cunoștință că la data de 27 februarie 2023 Agenția Națională de Integritate a emis actul de constatare 135/10 prin care e scrisă pretinsa diferență între valori declarate și cele indicate. Am contestat actul emis de ANI la Curtea de Apel”, scrie în nota informativă a Tatianei Gurghiș către DGETS. 

Tatiana GURGHIȘ a depus cerere în instanța de judecată împotriva ANI

Cu privire la prezentarea informațiilor necesare despre declararea averii și intereselor personale de către dna Tatiana Gurghiș, director al Grădiniței-creșă nr. 112 Chișinău, ANI prezintă unele clarificări de ordin legal.

„La data de 27.09.2023 inspectorul de integritate principal Ion Crețu a emis Actul de constatare nr. 135/10, prin care a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Tatiana GURGHIȘ, director al Grădiniței-creșă nr. 112, Chișinău, și prezența unei diferențe substanțiale în mărime de 456 562,00 lei între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul supus controlului și membrii săi de familie.

Potrivit Actului de constatare, Ion Crețu a realizat controlul averii și intereselor personale în privința dnei Tatiana Gurghiș, director al Grădiniței-creșă nr. 112 Chișinău, care s-a extins și asupra membrilor săi de familie, pentru perioada 25 mai 2017 – 24 martie 2023.

Potrivit legislației cu privire la ANI, Actul de constatare rămâne definitiv la expirarea termenului de contestare sau, dacă este contestat, în momentul în care hotărârea judecătorească devine irevocabilă.

Actele de constatare pot fi contestate la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere, de către persoana supusă controlului, de către autorul sesizării sau de către persoanele afectate nemijlocit de acesta.

Conform datelor publice, disponibile pe Portalul Național al Instanțelor de Judecată, dna Tatiana Gurghiș a depus cerere în instanța de judecată împotriva ANI privind controlul legalității actelor administrative.

ANI menționează că  Actele de constatare emise de către inspectorii de integritate produc efecte doar după rămânerea definitivă a acestora. Astfel că transmiterea cauzei spre examinare instanței de judecată competente în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate se va realiza după râmănerea definitivă a Actului de constatare.

Legea modificată nu obligă depunerea unei declarații rectificate

Potrivit ANI, sub aspectul declarării averii și intereselor personale relevante sunt prevederile legale, potrivit cărora în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării, în cazul dat Tatiana Gurghiș, este obligată să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.

Însă, prin Legea nr. 96/2022 pentru modificarea unor acte normative, art. 5 alin. (51) din Legea nr. 133/2026 privind declararea averii și intereselor personale a fost abrogat.

Drept urmare, subiecții controlului nu au obligația de a depune o declarație rectificată în rezultatul efectuării unui control de către inspectorii de integritate și emiterii unui act de constatare în privința acestora. 

Nedeclararea corectă a averii și intereselor nu constituie o contravenție

Mai mult ca atât, potrivit Codului Contravențional al RM, fapta nedeclararea în modul corespunzător a averii și intereselor personale nu constituie o contravenție. În context, dnei Tatiana GURGHIȘ, director al Grădiniței-creșă nr. 112, Chișinău, nu i s-au aplicat sancțiuni contravenționale. În altă ordine de idei, ANI menționează că procedura de control a averii și intereselor personale și procedura de verificare a declarațiilor de avere și interese personale sunt două proceduri distincte. Procedurile de control se inițiază în rezultatul verificării prealabile a sesizărilor, iar verificarea declarațiilor se realizează anual, din oficiu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate.

În anul 2023, declarațiile conducătorilor instituțiilor de educație timpurie nu au fost supuse verificării.

 

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Educație transparentă și eficientă”, implementat de către AO „Părinți Solidari”, finanțat în totalitate de către IM și Agenția Suedeză de Cooperare Internațională (Sida). IM sau Sida nu sunt responsabili pentru conținut și nu neapărat împărtășesc opiniile exprimate în acest material.

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE