„Sport, Olimpism, Sănătate” – un Congres de marcă la USEFS

609
0
Membrii Catedrei probe sportive individuale a USEFS

Congresul științific internațional „Sport, Olimpism, Sănătate”, consacrat împlinirii a 30 de ani de la fondarea Catedrei probe sportive individuale a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport (USEFS) a fost organizat și găzduit de instituția respectivă de învățământ superior, cu susținerea Academiei Naționale Olimpice.

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

Locul sportului în societatea contemporană

Scopul evenimentului, aflat la ediția a VII-a și desfășurat în preajma Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ (sărbătorită pe 5 octombrie), a constat în a uni oameni de știință (profesori, doctoranzi, cercetători ș.a.) în vederea unui schimb rodnic de idei și de modele de bune practici sportive. La acest forum științific de anvergură au participat reprezentanți ai centrelor universitare din România, Ucraina, Germania și Republica Moldova. În cadrul congresului au fost abordate teme ce țin de niște direcții prioritare, care sunt vitale pentru lumea sportului și locul acestuia în societatea contemporană: olimpism și mișcare olimpică; medicină sportivă; kinetoterapie; cultură fizică recreativă; teoria și metodica educației fizice; tehnologia antrenamentului sportiv.

La ședința în plen a congresului științific au luat cuvântul oaspeții din Ucraina, V. Platonov și M. Bulatova, și din România, B. Abalașei și L. Talagnir. De asemenea, către asistență s-au adresat specialiști din Republica Moldova, A. Chiciuc și L. Budevici-Puiu, precum și rectorul USEFS, V. Manolachi. Au urmat lucrările pe secțiuni, la care au participat peste 100 de persoane cu titluri științifice, doctoranzi, antrenori, profesori ai școlilor sportive și colaboratori ai federațiilor sportive de profil.

Angela Polevaia-Secăreanu, încadrată de Ivan Kurdov (în stânga) și Teodor Grimalschi

Probleme actuale ale teoriei și practicii sporturilor de lupte

În continuarea lucrărilor științifice, Departamentul Sporturi de Lupte și Gimnastică al USEFS a organizat seminarul ştiinţifico-metodic dedicat celei de-a 30 aniversări de la fondarea Catedrei probe sportive individuale, cu tematica „Probleme actuale ale teoriei și practicii sporturilor de lupte”. În cadrul seminarului, menit să vină în sprijinul cadrelor didactice cu sugestii utile de concepere a unui proces de instruire de calitate, au fost prezentate rapoarte și comunicări de către invitații speciali G. Korobeinikov (Germania), M. Ionescu, G. Oancea, C. Ungureanu (toți din România), Teodor Grimalschi, dr., prof. univ., și Olga Aftimiciuc, dr. hab., conf. univ. (R. Moldova).

De asemenea, la eveniment au fost prezenți invitații de onoare Tudor Gorea, vicepreședinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv, președinte al Federației Naționale Oriental Kickboxing; Viorel Dorgan, prim-prorector USEFS; Ivan Gheorghiu, președinte al Federației de Lupte din R. Moldova; Victor Manolachi, șef al Departamentului Sporturi de Lupte și Gimnastică al USEFS.

Moderatoarea seminarului, dr., conf. univ., Angela Polevaia-Secăreanu, șefa Catedrei probe sportive individuale, a mulțumit invitaților pentru prezența la acest eveniment ştiinţifico-metodic de actualitate. Ea a subliniat că un merit deosebit în constituirea catedrei îi aparține prof. univ. Ivan Kurdov, antrenor de sambo, numit șef de secție la lupte în componența Catedrei de gimnastică din cadrul Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” în perioada 1987-1991.

Reamintim că primul șef de catedră ales prin concurs al nou-formatului Institut Național de Educație Fizică și Sport din Chișinău a fost Ivan Znacovanu (1991-1992). Apoi șefia catedrei a fost preluată de Ivan Kurdov (1992-1994), succesorii lui fiind Veaceslav Manolachi, dr. hab., prof. univ. (1994-1998), Ilie Chirtoacă, doctorand, lector superior (1998-1999), Viorel Dorgan, dr. hab., prof. univ. (1999-2002), Sergiu Busuioc, dr., prof. univ. (2002-2008), Natalia Lefter, dr. în pedagogie (2008-2009), Angela Polevaia-Secăreanu, dr., conf. univ. (2009 – până în prezent).

Catedra probe sportive individuale, oază inepuizabilă de talente

În timpul celor trei decenii de existență, colectivul catedrei a desfășurat o muncă titanică, extrem de rodnică, pe mai multe direcții: au fost susținute în această perioadă opt teze de master, zece teze de doctor în științe pedagogice, trei teze de doctor habilitat în pedagogie; o muncă deosebit de fructuoasă a fost depusă în acest răstimp pentru pregătirea procesului de instruire și antrenament al studenților, mulți dintre care au ajuns sportivi de performanță, premianți la campionate mondiale și europene.

Pentru activitatea realizată în vederea dezvoltării sportului moldovenesc și educării tineretului studios, precum și pentru succesele obținute, profesorilor catedrei – Veaceslav Manolachi, Sergiu Busuioc, Ivan Kurdov, Ilie Chirtoacă, Anatol Cotorcea, Igor Neagu, Serghei Gurin, Maxim Gâlcă și Alexei Postolachi – s-au învrednicit de titlul de Antrenor Emerit al Republicii Moldova. De asemenea, profesorii catedrei au fost decorați cu diverse distincții de stat: Ordinul Republicii (V. Manolachi), Ordinul „Gloria Muncii” (S. Busuioc, V. Dorgan), Ordinul de Onoare (I. Kurdov), Medaliile „Meritul Civic” (Angela Polevaia-Secăreanu, Victor Manolachi, Igor Neagu, Ivan Dercacenco, Andrei Toma) și „Meritul Olimpic” (A. Postolachi), titlurile „Om Emerit” (S. Busuioc, A. Cotorcea) și „Lucrător Emerit în domeniul educației fizice și al sportului” (A. Postolachi, I. Chirtoacă).

Colectivul Catedrei probe sportive individuale a reușit în timpul celor 30 de ani de activitate să organizeze, în racordare cu cele mai ridicate exigențe pedagogice, concursuri, competiții sportive, masterclassuri, seminare științifico-metodice etc. Întreaga gamă a activităților de pregătire tehnico-tactică a viitorilor specialiști din domeniul sportului, de educare a cadrelor didactice cu o pregătire de înaltă calitate a permis lansarea unei serii impunătoare de lucrări științifice, conferințe, seminare, articole, ghiduri metodice, monografii atât de necesare în procesul instructiv-educativ al studenților, profesorilor și antrenorilor. Iar succesele remarcabile obținute reprezintă un semn distinct, unul bine conturat, că vectorul ales – urmat cu multă perseverență, pricepere și măiestrie pedagogică – este în pas cu timpul și de mare perspectivă.

Ivan Kurdov, Alexei Postolachi și Teodor Grimalschi (de la stânga la dreapta)

Alexei POSTOLACHI,

Maxim GÂLCĂ,

asistenți universitari, USEFS,

antrenori emeriți ai R. Moldova

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE