,,Persoanele care dețin anvelope uzate sunt obligate să nu le înhumeze, să nu le abandoneze pe sol sau în apele de suprafață”

1949
0

Interviu cu Natalia Zamfir, expertă în legislație, dr. în drept, conf. univ., coautoare la elaborarea Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

Am discutat cu unul dintre coautorii Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate, care a descris importanța implementării regulamentului pentru mediul înconjurător și sănătatea populației, beneficiile economice ale gestionării optime a acestor deșeuri specifice.

– Stimată Doamnă Natalia Zamfir, prezentați-ne, vă rog, starea de fapt care a generat elaborarea acestui Regulament.

Lipsa reglementărilor normative privind prevenirea formării de deșeuri provenite de la anvelopele uzate în procesul gestionării lor creează consecințe grave asupra mediului și sănătății populației. Arderea acestora, chiar și pentru un timp scurt, emite în atmosferă o listă enormă de substanțe otrăvitoare. Două dintre acestea – bifenilul și benzopirenul – reprezintă niște cancerigene puternice. În același timp, dacă se arde o tonă de anvelope – în atmosferă se vor emite circa 270 kg de fum negru și 450 kg de gaze toxice.

– Enumerați-ne problemele care vor fi soluționate în urma implementării documentului la care vă referiți.

Adoptarea Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate va contribui la soluționarea următoarelor probleme:

  • reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a anvelopelor uzate pentru a reduce eliminarea de deșeuri, contribuind astfel la o dezvoltare durabilă;
  • creșterea numărului de agenți economici autorizați care activează în domeniul gestionării deşeurilor;
  • creșterea nivelului de realizare a măsurilor de monitorizare și raportare;
  • creșterea cantității de deşeuri colectate separat şi reciclate (inclusiv fluxurile speciale de deşeuri, cum ar fi anvelopele uzate etc.);
  • reducerea cantității de deşeuri generate de anvelopele uzate eliminată prin depozitare.Vorbiți-ne despre scopul Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate și beneficiile implementării.

– Vorbiți-ne despre scopul Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate și beneficiile implementării.

Obiectivul Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate constă în reducerea efectelor negative asupra mediului determinate de activităţile de depozitare a anvelopelor uzate, prin stimularea efectuării de investiţii pentru achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unor instalaţii noi de prelucrare şi valorificare a acestor deşeuri. Aceste investiţii vor contribui la creşterea calităţii mediului înconjurător şi, în acelaşi timp, la dezvoltarea zonelor în care vor fi realizate. Totodată, beneficiile vor fi semnificative, deoarece o politică privind economia circulară orientată spre viitor va determina o tranziție echitabilă și corectă către o economie verde, neutră din punct de vedere climatic și competitivă, va crea în același timp oportunități propice pentru o creștere durabilă.

– La elaborarea Regulamentului v-ați ghidat de legislația altor state? Care anume? Spuneți-ne câteva exemple demne de urmat.

Proiectul nominalizat este armonizat cu prevederile Directivei 2008/98/CE privind deșeurile și cu prevederile Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz.

În UE se foloseşte o mare varietate de sisteme de gestionare a anvelopelor. Deşi aceste sisteme sunt diferite, se colectează cu succes cantităţi semnificative de anvelope pentru utilizare sau tratament – aproximativ 90%. Astfel, 40% din anvelopele colectate sunt ulterior tratate pentru a atinge randamentul de material, în timp ce o cantitate egală cu aceasta este utilizată pentru a genera energie. Restul sunt reşapate (7%) – sau exportate (11%). În Finlanda, din anul 2000, peste 90% din anvelopele uzate colectate sunt reciclate. În Belgia, din 2006, au fost introduse noi obiective și măsuri, astfel încât toate anvelopele uzate colectate să fie reșapate (procedeu prin care se înlocuiește banda de rulare a anvelopelor uzate) sau reciclate.

– Care agenți economici generează acest tip de deșeuri specifice în activitatea lor? Ce acțiuni, reguli vor trebui să aplice, să respecte conform Regulamentului nou?

Conform datelor statistice din anul 2021 ale Registrului de stat al unităţilor de drept, după genurile de activitate, numărul agenților economici, a căror activitate generează deșeuri produse de anvelopele uzate, este estimat la 35.566 (vânzarea, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor – 21.530, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor – 14.036).

În prezent, Inspectoratul pentru Protecția Mediului deține date despre circa 7 278 de agenți economici, ce generează acest tip de deșeu în urma activităților.

La acest număr impunător de mare al celor care generează deșeurile, conform datelor Agenției de Mediu, doar 60 de agenți economici dețin autorizația de mediu în domeniul gestionării deșeurilor, ceea ce denotă ineficiența sistemului de autorizare a activităților cu impact asupra mediului înconjurător.

Subiecții persoane fizice sau juridice care, la nivel profesional, vând şi/sau importă, prelucrează, tratează anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării vor fi obligați să-și înregistreze în Sistemul informaţional automatizat SIA „MD”, deținut de Agenția de Mediu, și să asigure crearea unor sisteme individuale şi colective de returnare şi colectare a tuturor anvelopelor uzate, precum şi dezvoltarea sistemelor de valorificare materială a deşeurilor de anvelope uzate.

– Pentru omul simplu, deținător al unui automobil, ce reguli impune noul Regulament pe care acesta va trebui să le respecte?

Persoanele fizice, deținătoare de vehicule, sunt obligate să predea vehiculele uzate ori componentele acestora separat de alte deșeuri către agenții economici autorizați să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz sau direct agenților economici autorizați să efectueze operații de tratare, evitând eliminarea prin depozitare.

Persoanele fizice și persoanele juridice care dețin anvelope uzate sunt obligate să nu le înhumeze, să nu le abandoneze pe sol sau în apele de suprafață; să le predea agenților economici autorizați să le colecteze și/sau să le valorifice conform legislației.

– Ce rol le revine Autorităților Publice Locale în gestionarea anvelopelor uzate?

Autoritățile Administrației Publice Locale, în limita resurselor financiare aprobate în acest scop de către consiliul local pe anul bugetar respectiv, realizează următoarele activităţi: alocarea terenurilor necesare pentru colectarea separată a anvelopelor uzate; amenajarea unor spaţii speciale pentru depozitarea deşeurilor colectate separat pentru a asigura protecţia mediului și a sănătăţii populaţiei.

– Când va intra în vigoare Regulamentul?

Unele responsabilități privind înregistrarea, raportarea și autorizarea vor întra în vigoare din momentul publicării Regulamentului în Monitorul Oficial, dar țintele de colectare a anvelopelor uzate vor fi realizate etapizat în limita cantităţilor introduse pe piaţă în anul precedent, începând cu anul 2024.

– Vorbiți-ne despre „drumul” anvelopelor uzate, conform noului Regulament (colectarea, prelucrarea, reciclarea anvelopelor uzate).

Subiecții implicați în gestionarea anvelopelor uzate individual sau colectiv vor crea puncte de colectare și de tratare. Ei sunt obligați să asigure acoperirea întregii zone unde sunt distribuite anvelope noi. Regulamentul prevede cerințe pentru puncte de colectare și tehnicile aplicate la tratare. Principale cerințe sunt: deșeurile fie depozitate fără a afecta sănătatea populației, mediul sau împrejurimile imediate; în timpul depozitării sau tratării să fie manipulate de către personalul instruit într-o manieră organizată și regulată; să se folosească cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deșeurilor.

– Unde vor fi utilizate materiile prime după reciclarea și prelucrarea anvelopelor uzate?

Obiectivele de colectare și reciclare a anvelopelor uzate duc la beneficii economice net semnificative în comparaţie cu obiectivele mai modeste.

Dezvoltarea tehnologică în domeniul tehnologiilor avansate de tratare a reziduurilor va avea impact în inovarea industrială în general, unele fiind legate de eco-inovare, iar altele fiind specifice pieţelor produselor reciclate a anvelopelor uzate.

Cauciucul capătă o serie de utilizări finale valoroase odată re-procesat, printre care se numără: industria construcțiilor, cea peisagistică; etanșări și umpluturi industriale; construcții civile; terenuri de joacă; construcții sportive; bază pentru covoare; depozitarea deșeurilor; combustibil în cuptoare de ciment; încălțăminte; transport.

– Vorbiți-ne despre impactul economic în urma implementării cadrului legislativ.

Anvelopele prezintă materie polimerică importantă: într-o tonă se conțin circa 700 kg de cauciuc – care poate fi folosit pentru obținerea carburantului, confecțiilor de cauciuc tehnic și a materialelor de construcție.

Implementarea Regulamentului propus ar putea genera beneficii de mediu şi economice destul de importante și va crea locuri de muncă decente. Nivelul țintelor de colectare și reciclare va determina ritmul progresului tehnologic în sectorul tratării anvelopelor uzate. Cum obiectivele de reciclare ar crea anumite pieţe pentru tehnologii avansate de reciclare, investiţiile în procurarea de noi tehnologii ar creşte substanţial. Este foarte probabil ca investiţiile respective să ducă la continuarea dezvoltării comerciale și la crearea noilor tehnologii de tratare.

Acțiunea are loc în cadrul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Conținutul acestui articol este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat opiniile finanțatorului.

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE