Vasile ȘOIMARU – 75 de ani de la naștere

453
0
Vasile Șoimaru. Fotografie de Nadejda Roșcovanu

Vasile ȘOIMARU, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, economist, conferențiar universitar, scriitor, publicist, om de cultură, s-a născut pe 30 aprilie 1949, în satul Cornova, raionul Ungheni. Licențiat al Facultății de Economie a Universității Tehnice din Chișinău (1971). Studii de doctorat (1973-1977) la Institutul de Finanțe și Economie din Sankt Petersburg. Susține teza de doctor în economie cu tema „Prognozarea productivității muncii în industria RSSM” (1978). Între 1977 și 1990 profesează la Facultatea de Economie a Universității de Stat din Moldova: lector superior, conferențiar universitar (din 1982), prodecan. În anii 1991-1994 deține funcția de vice-rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM). Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în legislaturile 1990-1994, 1998-2001 și 2021-2025.

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

Este unul din cei 278 de semnatari ai Declarației de Independență a Republicii Moldova (1991).

La București, acasă la Leonida Lari, 2003

 De la rădăcini spre astre

În căutarea propriului eu o persoană se transformă prin fapte și acțiuni într-o personalitate, numele său de cele mai multe ori devenind notoriu. Alegându-și pentru această fascinantă investigație Facultatea de Economie a Politehnicii din Chișinău, după anii de studenție, tânărul specialist Vasile Șoimaru aspiră, în continuare, la titlul de doctor în economie. Între timp, în imperiul sovietic se declanșează restructurarea gorbaciovistă și el se include cu toată ardoarea în vâltoarea luptei pentru renașterea și eliberarea națională a românilor basarabeni. Devine deputat în primul Parlament ales pe principii democratice și votează independența față de Rusia al celui de-al doilea stat românesc apărut pe ruinele colosului sovietic. Perseverența fiindu-i calitatea care-l caracterizează, în realizarea scopului propus se implică la edificarea primei instituții de învățământ superior din Republica Moldova, bazată pe noi principii științifice. Este vice-rector al noii forjerii de cadre din domeniul economiei, Academia de Studii Economice, și câțiva ani trudește alături de Paul Bran, primul ei rector, savant și economist notoriu din România.

Asemeni lui Columb în peregrinările sale oceanice care, descoperind câte o insulă, credea că și-a atins scopul, temerarul timonier al ASEM era sigur că-și găsise menirea în această lume. Destinul omului însă este de multe ori imprevizibil și, la una din cotiturile vieții sociale din noul stat, politicianului și economistului de la cârma ASEM îi iese în cale o insulă nouă, aceasta vrăjindu-l prin splendorile ei. E vorba de arta publicisticii și, debarcând pe noile tărâmuri în drumul său spre astre se alege cu volumul Căderea premierilor, carte despre care analiștii și comentatorii din domeniu au scris, printre altele: Analizele sale despre starea economiei, despre sensurile și direcțiile în care se îndreaptă economia și societatea din Republica Moldova sunt repere științifice ce îi pot orienta pe guvernanți și pe agenți economici, ce pot sprijini prelegeri și studii de caz din amfiteatrele școlii economice, ce pot fundamenta viitoarele decizii și programe economice ale partidelor din republică.

Albumul „Românii din jurul României” de Vasile Șoimaru

Această „insulă” nu este una singulară, ci face parte dintr-un adevărat arhipelag de „perle oceanice”, pe care experimentatul economist și tânărul publicist le explorează cu toată tenacitatea spiritului său penetrant. Astfel, într-un răstimp destul de scurt, numele său apare pe cărțile Cornova – o solidă monografie a satului său natal, care o întregește pe cea a ilustrului sociolog Dimitrie Gusti, editată la București în 1932. Publică apoi Neamul Șoimăreștilor. 500 de ani de istorie – o investigație a propriilor rădăcini genealogice, având profunde similitudini cu istoria întregii Basarabii și demonstrând încă o dată unitatea etnică a neamului dintre Nistru și Tisa. Inepuizabila sa energie îi ajunge și pentru scoaterea în lumină, evident, pentru a le oferi cititorilor din Țară și din Republica Moldova, a unor texte inedite de Mircea Vulcănescu, incluse în volumul Poezii și traduceri, a cărții despre Paul Mihail, cunoscut teolog și cărturar basarabean, dar și cornovean. Editează și o carte cu valoroase cugetări și aforisme ale lui Nicolae Iorga, susține elaborarea și editarea monografiei satului Șoimărești din județul Neamț.

Omagiat la Muzeul Național al Literaturii Române la 70 de ani de la naștere, 30 aprilie 2019

Realizarea de vârf a autorului, însă, este albumul – monografie Românii din jurul României în imagini, iar ca o exersare și premisă a ei a fost albumul Poeme în imagini, ambele lucrări demonstrând că autorul vede frumosul din jurul nostru chiar și acolo unde alții abia dacă-l observă. Albumul – monografie apare după o muncă asiduă de mai mulți ani, în care aidoma celebrilor navigatori medievali, porniți să facă ocolul Terrei, autorul a înconjurat de mai multe ori Țara, parcurgând sute de mii de kilometri și demonstrând veridicitatea spusei lui Iorga, precum că România este unica țară înconjurată de români. Faptul că lucrarea e una valoroasă o dovedește și faptul că acest album-monografie a fost menționat cu premiul Academiei Române.

       Căutând conaționali în afara hotarelor României, el descoperă accentuate reminiscențe de rudenie cu frații de spirit ai românilor, concrescuți din aceeași rădăcină etnică și stabiliți în așezări locuite de aromânii din Bulgaria, Grecia, Albania, Macedonia, Croația, de retoromanii din Elveția sau de goralii din Polonia. În același timp, Vasile Șoimaru s-a implicat plenar și în calitate de editor și coordonator al altor volume, printre ele evidențiindu-se monografia Hagi Curda. Un sat românesc din Basarabia istorică de Tudor Iordăchescu (în două ediții), Satul Șoimărești: cinci veacuri de existență demnă de soții Vasile și Agripina Preutu, pedagogi din județul Neamț, Și totuși limba română de Vlad Pohilă, Atitudini în anii de restriște de colegul său de facultate și ex-premierul Republicii Moldova Valeriu Muravschi, Ilustre personalități române în destinul Basarabiei de Veronica Boldișor, 100 poezii românești din Kazahstan de Simion Plămădeală, antologia de texte comemorative Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare și altele. Totodată, împreună cu Mihai Tașcă, doctor în drept, care identifică în arhivele statului mai mult de o sută de cărți de istorie interzise de regimul sovietic, le editează pe toate în colecția 100 de cărți despre Basarabia la 100 de ani de la Unire, cu genericul Basarabia – pământ românesc.

Nu e de neglijat nici calitatea sa de organizator și animator al mai multor conferințe despre importante personalități ale istoriei românești: Paul Bran, Dimitrie Gusti, Mircea Vulcănescu, Nicolae Iorga, Paul Mihail, Anton Golopenția, Ovidiu Bădina, Henri Stahl, Traian Herseni. Cu aceeași ardoare și dăruire Vasile Șoimaru organizează și moderează comemorarea unor dureroase și triste evenimente din istoria nu chiar îndepărtată a românilor, precum ar fi jertfa din 1942 a celor peste 150 mii de ostași români (plus încă 100 mii de români mobilizați din Ardealul de Nord ocupat în 1940 de Ungaria), oasele lor zăcând în stepele Donului și în Caucazul de Nord, foametea din 1946-1947 organizată de regimul criminal sovietic în Basarabia ocupată, deportările basarabenilor în GULAG-ul sovietic și alte manifestări de știință și cultură.

Frumoasa zodie a neastâmpărului îl ține pe Vasile Șoimaru într-o permanentă acțiune, un exemplu viu de perpetuum mobile, de unde și concluzia eminentului istoric și critic de artă Raoul Șorban din Cluj, care îl considera, pe bună dreptate, o instituție de cultură. Destinul său a atins deja trei sferturi dintr-un secol de viață de om, iar cei care-l cunosc și-l prețuiesc îi doresc să-și împlinească secolul cu aceeași pasiune și dăruire ce-l caracterizează.

Nicolae RUSU

 

 

 

 

 

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE