Cei mai mulţi șomeri din R. Moldova nu au nicio profesie și au vârsta cuprinsă între 30 și 49 de ani

460
0
Șefa Serviciului de monitorizare, ANOFM, Marcela Ganea
Șefa Serviciului de monitorizare, ANOFM, Marcela Ganea

Interviu cu șefa Serviciului de monitorizare, ANOFM, Marcela Ganea

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

DONEAZĂ

 68% dintre persoanele care-și caută un loc de muncă la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) sunt persoane fără o profesie/ calificare. Locurile de muncitori auxiliari sunt cele mai solicitate de către șomeri, după care urmează meseriile de hamal, îngrijitor/îngrijitoare de copii (dădacă), paznic și altele. Conform datelor oferite de ANOFM, de la începutul anului 2022, în R. Moldova au fost înregistrate 11.007 persoane cu statut de șomer, dintre care 5.133 sunt femei. Totodată, în acest an, 1.600 de agenți economici  propun 14.094 de locuri de muncă vacante. Salariile oferite de aceștia sunt cuprinse între 3500 și 5000 de lei.

Reporterul GAZETEI a solicitat informații cu privire la piața muncii și acordarea serviciilor de ocupare a forței de muncă atât pentru cetățenii RM, cât și pentru refugiații din Ucraina.

 • Câți cetățeni ai R. Moldova s-au înregistrat în acest an la ANOFM? Ce oferte de muncă propun întreprinderile mici și mijlocii și în ce domenii nu au specialiști în prezent?

 Conform datelor din baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), de la începutul anului 2022, au fost înregistrate cu statut de șomer 11.007 persoane, dintre care 5.133 de femei (46,6%).

Pe de altă parte, de la începutul acestui an, au fost înregistrate 14.094 de locuri de muncă vacante declarate de către circa 1.600 de angajatori. La data de 24.05.2022, în baza de date a ANOFM erau 10.686 de locuri vacante.

Menționăm că nu toate persoanele care au scris cereri de înregistrare cu statut de șomer au fost eligibile pentru a fi înregistrate în baza de date și a beneficia de servicii și măsuri active de ocupare a forței de muncă. Cei care s-au aflat în căutarea unui loc de muncă, fără statut de șomer, au putut să beneficieze de servicii de ocupare a forţei de muncă, precum informarea despre piaţa muncii, intermedierea muncii, preconcedierea, diverse consultaţii privind integrarea profesională.

 • Care sunt condițiile pentru ca o persoană neangajată în câmpul muncii să poată primi statutul de șomer?

 Puteţi fi înregistrat cu statut de șomer dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă și întruniți cumulativ următoarele condiții: aveți vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau la o altă categorie de pensie, conform legislației în vigoare, cu excepția cazului în care exercitați dreptul la pensie de urmaș și/ sau la pensie de dizabilitate și vi se recomandă încadrarea în câmpul muncii în baza certificatului de încadrare în grad de dizabilitate; sunteți apt pentru prestarea unei munci; nu aveți un loc de muncă; nu studiați la o formă de învăţământ cu frecvență; căutați activ un loc de muncă atât în mod individual, cât și prin intermediul subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și sunteți disponibil să începeți activitatea de muncă.

Solicitarea înregistrării cu statut de șomer în regim on-line o pot face doar persoanele care dețin semnătură electronică. Cererile depuse în regim on-line se validează de către specialistul subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în momentul prezentării persoanei la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă pentru luarea în evidență. Termenul prezentării persoanei la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă nu poate depăși două săptămâni de la data depunerii cererii. Neprezentarea în termenul stabilit constituie temei pentru respingerea cererii.

 • Ce acte trebuie să prezinte aceasta?

Buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil;

actele deținute de studii şi de calificare.

Persoanele care necesită suport suplimentar pe piața muncii prevăzute la art. 23 alin (3), lit. a), c), f), g), h), i) și j) din Legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, prezintă suplimentar documente confirmative, în original, după cum urmează: tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani din familii defavorizate, orfani, rămași fără îngrijirea părinților, aflați sub tutelă sau curatelă – referire de la structurile de asistență socială; persoanele cu dizabilități – certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual de reabilitare și incluziune socială; persoanele eliberate din locurile de detenție – certificatul de eliberare din locurile de detenție; victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială – referire de la structurile teritoriale de asistență socială; persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică – referire de la Dispensarul Republican Narcologic; victimele violenței în familie – referire de la structurile teritoriale de asistență socială.

Șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii, care depun cererea de înregistrare cu statut de șomer în regim on-line, declară acest statut în cerere, prezentând ulterior, la acordarea statutului de șomer, originalul documentelor confirmative menționate mai sus. În cazul în care statutul declarat de solicitant este validat în baza conexiunilor intersistemice cu sistemele informaționale ale instituțiilor emitente, documentele confirmative nu se prezintă.

 •  Care sunt cele mai căutate posturi de muncă?

 Ținând cont de faptul că 68% dintre persoanele înregistrate la ANOFM sunt persoane fără o profesie/ calificare, locurile de muncitori auxiliari sunt cele mai solicitate de către șomeri, după care urmează meseriile de hamal, îngrijitor/îngrijitoare de copii (dădacă), paznic și altele.

Cele mai solicitate profesii de către persoanele care dețin studii gimnaziale/ medii generale/ liceale și secundar profesionale sunt cele de: bucătar, frizer, vânzător produse alimentare și nealimentare, casier în sala de comerț, gardian public, conducător auto, tehnician, expeditor, dulgher, tencuitor etc.

Pentru persoanele eliberate din detenție cele mai solicitate locuri de muncă sunt: tencuitor, conducător auto, tâmplar, paznic, lăcătuş auto, cusător, lăcătuș auto.

Dacă vorbim de persoanele cu dizabilităţi înregistrate cu statut de şomer, acestea au solicitat locuri de muncă precum: paznic, contabil, conducător auto, vânzător de produse alimentare și nealimentare, bucătari, îngrijitor de încăperi.

Referindu-ne la tineri, cele mai solicitate locuri de muncă sunt cele de: bucătar, frizer, tencuitor, conducător auto, muncitor necalificat în agricultură, silvicultură, piscicultură şi pescuit, cusător în industria ușoară, îngrijitor de copii (dădacă) și altele.

Femeile solicită cel mai des profesii precum: îngrijitoare de încăperi, bucătărese, muncitoare necalificate în agricultură, silvicultură, piscicultură şi pescuit, cusătoreasă (industria confecțiilor), frizeriță, vânzătoare produse alimentare și nealimentare.

 • Ce vârstă au șomerii care au depus cerere la ANOFM pentru un post de muncă?

Din totalul șomerilor înregistrați de la începutul anului 2022 în baza de date a ANOFM, 68,0% aveau un nivel de instruire primar/gimnazial/liceal și nu dețineau o calificare profesională (7.487 de persoane). 17,4% aveau studii secundar profesionale, 8,5% deţineau studii superioare de licenţă/master/doctorat, iar 6,1% – studii medii speciale.

Analizând structura șomerilor pe grupe de vârstă, se constată că cei mai mulţi șomeri sunt în intervalul de vârstă 30-49 de ani cu o pondere de 51,7% (5.687 de persoane), urmaţi de cei cu vârsta de 50-63 de ani – 31,6% (3.842 de persoane) și cei de 16-29 de ani, cu 16,7% (1.833 de persoane).

 • Ce salarii sunt dispuse să achite companiile persoanelor care solicită un post de muncă?

 La data de 24.05.2022, în baza de date a ANOFM erau 10.686 de locuri vacante, din care 39% sunt locuri vacante cu salarii negociabile, 21% cu salarii de la 3.000 de lei la 5.000 de lei și 40% cu salarii mai mari de 5000 de lei.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 142 din 9 martie 2022, începând cu 1 aprilie 2022, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități) se stabilește în mărime de 3.500 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

 • Sunt trei luni de când a început războiul în Ucraina. În acest context, câți refugiați s-au adresat la ANOFM cu cereri de a-și găsi un loc de muncă?

 Conform datelor disponibile la 23.05.2022, ANOFM a primit notificări de la agenții economici despre angajarea a 473 de cetățeni din Ucraina, dintre care 371 de femei și 102 bărbați.

Cei mai mulți cetățeni ucraineni înregistrați în evidenţele ANOFM sunt angajați în: Chișinău (345), Ungheni (18),  Bălți (16), Cahul (14) etc.

Conform notificărilor angajatorilor, cetățenii din Ucraina au ocupat locuri de muncă în următoarele profesii, meserii: programator, inginer, cusător, vânzător, vânzător-consultant, bucătar, chelner, medic, educator, montator subasamblare, infirmieră, operator în sectorul de producere, agent servicii client, manager diverse domenii, operator introducere date, altele.

Astfel, 134 de angajatori și-au arătat disponibilitatea de a încadra în muncă cetățeni ucraineni, declarând 2.070 de locuri de muncă vacante disponibile pentru aceste persoane. 259 de cetățeni ucraineni s-au înregistrat în evidențele subdiviziunilor teritoriale din subordinea ANOFM pentru a primi suport la angajare.

 • Care sunt greutățile pe care le întâmpină cetățenii ucraineni?

 Cetățenii ucraineni se angajează la diverse posturi de muncă. Cei mai mulți doresc să își continue domeniul de activitate avut în orașele de unde au venit.

Așadar, se reorientează să afle care sunt aici cerințele pe piața forței de muncă. Dar sunt și din cei care doresc să se reorienteze spre domenii noi. Rolul nostru e să vedem care sunt calificările acestora și să vedem cum îi putem integra pe piața muncii locală.

 • Ce oferă ANOFM pentru a le veni în ajutor?

 ANOFM oferă cetățenilor ucraineni înregistrați în evidențe următoarele servicii gratuite: informații privind locurile de muncă vacante, date de contact ale angajatorilor, ghidare și suport la angajare.

CASETĂ

Obligațiile angajatorilor:

Angajatorii care au încadrat în muncă cetățeni din Ucraina au obligația de a notifica despre aceasta conform prevederilor punctului 8 din Dispoziția nr.4 din 01.03.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de muncă, către ANOFM prin următoarele modalități:

 • în format electronic la adresa de email: angajare_ua@anofm.md;
 • sau pe suport de hârtie prezentat la sediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale ANOFM.

Notificarea despre angajarea cetățenilor ucraineni se va realiza prin prezentarea de către angajatori a următorului set de documente:

 1. copia actului de identitate a cetățeanului ucrainean;
 2. copia contractului de muncă, întocmit conform legislației aplicabile pentru cetățenii Republicii Moldova;
 3. informația privind codul numeric personal (IDNP) atribuit cetățeanului ucrainean la intrarea pe teritoriul R. Moldova și/sau la solicitare de către centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice.

Adresele și datele de contact ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă le găsiți pe pagina web a ANOFM: https://www.anofm.md/ro/subdiviziuni.

Informații și consultații cu referire la notificare pot fi obținute telefonând la Centrul de apel al ANOFM la numărul: 0 8000 1000. Program de muncă: luni – vineri, orele 8:00-16:00.

 

 

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

DONEAZĂ