Confiscarea proprietăţii de stat a României de către autorităţile URSS (1945) și comportamentul ocupanților sovietici (III)

785
0
Prizonieri germani şi români la Bălţi, vara-toamna anului 1944

Majoritatea fondurilor arhivistice aflate în arhivele din Republica Moldova, care cuprind perioadele 1918-1940 și 1941-1944, nu sunt altceva decât dosare de arhive românești confiscate de autoritățile sovietice de ocupație și luate în evidența arhivistică de către funcționarii arhivelor din RSS Moldovenească, o făcătură sovietică pe teritoriul fostei Basarabii.

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

Hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici al RSSM nr. 151/26 februarie 1945, Chișinău, Despre repartizarea utilajului, chimicalelor și altor materiale valoroase venite din România[6].

Sovietul Comisarilor Norodnici al RSSM hotărăște:

Să fie repartizate chimicalele, utilajul și alte materiale următoarelor narkomate și direcții ale Sovnarkomului RSSM:

Comisariatului Norodnic pentru Industria Ușoară – utilaj și chimicale ale uzinei de piele (kojevnogo zavoda);

Comisariatului Norodnic pentru Gospodărie – stația electrică, motorul NP-960 și generatorul de curent alternativ 970 kwt și 14 lăzi cu materiale electrice;

Comisariatului Norodnic pentru Transport auto – o Stație Electrică mobilă;

Trustului Republican „Tabaksîrye” (Tutun şi materie primă – n.a.) utilaj și materiale ale fabricii de tutun;

Direcției pentru Chestiuni Poligrafice și Edituri – utilaj și materiale tipografice;

Comisariatului Norodnic pentru Învățământ – utilaj și materiale muzeografice – în total, 158 de lăzi;

Comisariatului Norodnic pentru Sănătate – Roentgen-cabinet și alte utilaje medicale.

Să fie obligați conducătorii tuturor instituțiilor vizate mai sus ca toate bunurile primite să fie inventariate, iar actul de inventariere să fie prezentat până la 10 martie 1945.

Președintele Sovietului Comisarilor Norodnici al RSSM – T. Constantinov

Șeful Direcției Organizatorice a Sovnarkomului RSSM – L. Diacenko

* * *

Hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici al RSSM nr. 158/28 februarie 1945, Chișinău, Despre repartizarea materialelor de construcții, utilajului, metalelor și altor valori venite din România în RSS Moldovenească[7]. Traducere din limba rusă.

Sovietul Comisarilor Norodnici al RSSM hotărăște:

Să fie aprobată repartizarea materialelor de construcții, utilajului, metalelor și altor valori materiale venite din România prin Comisia Unională de Control pentru narkomate, direcții și alte instituții din RSSM conform anexei 10;

Să fie obligate narkomatele, direcțiile și instituțiile RSSM care au primit materiale de valoare să le ia în evidență cu acte în două exemplare și nu mai târziu de 2 martie curent să facă selectarea.

Președintele Sovietului Comisarilor Norodnici al RSSM – T. Constantinov

Șeful Direcției Organizatorice a Sovnarkomului RSSM – L. Diacenko

* * *

Hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici al RSSM nr. 203-P/8 martie 1945, Chișinău, Despre repartizarea utilajului și materialelor primite din România prin Comisia Unională de Control[8]. Traducere din limba rusă.

Sovietul Comisarilor Norodnici al RSSM hotărăște:

Să fie aprobat planul Gosplanului (Comisariat de Planificare, care a existat până la destrămarea URSS – n.a.) de pe lângă Sovnarkomul RSSM privind repartizarea utilajului și a pielii, primite din România prin intermediul Comisiei Unionale de Control pentru narkomate, direcții și instituții din RSSM conform anexei nr. 1 și 2.

Să fie obligate narkomatele, direcțiile și instituțiile de a lua în evidență utilajul și materialele primite, după selecția lor, care trebuie făcută până la 10 martie 1945.

Președintele Sovietului Comisarilor Norodnici al RSSM – T. Constantinov

Șeful Direcției Organizatorice a Sovnarkomului RSSM – L. Diacenko

* * *

Hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici al RSSM nr. 212/15 martie 1945, Chișinău, Despre repartizarea materialelor și utilajului primit din România prin intermediul Comisiei Unionale de Control[9].

Sovietul Comisarilor Norodnici al RSS Moldovenești hotărăşte:

Să fie aprobat planul prezentat de Gosplan de pe lângă Sovnarkomul RSSM, pentru repartizarea materialelor și utilajului, primit din România prin Comisia Unională de Control pentru narkomate, direcții și instituții din RSSM, conform anexei 1-5.

Să fie obligate narkomatele, direcțiile și instituțiile să înregistreze evidența și primirea materialelor și utilajului prin acte bilaterale, iar selecția să fie finalizată până la 18 martie 1945.

Președintele Sovietului Comisarilor Norodnici a RSSM – T. Constantinov

Șeful Direcției Organizatorice a Sovnarcomului RSSM – L. Diacenko

* * *

CONFIDENȚIAL”

Hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici al RSSM nr. 343/13 aprilie 1945, Chișinău, Despre organizarea lagărului de prizonieri pentru restabilirea orașului Chișinău[10]. Traducere din limba rusă.

În scopul asigurării lucrărilor de construcții și restabilire în orașul Chișinău cu forță de muncă, Sovietul Comisarilor Norodnici al RSSM hotărăște:

Să fie trecută fosta clădire a Institutului agricol, cu construcțiile-anexe respective de pe strada Sadovaia (str. Livezilor – n.a.) nr. 121, în gestiunea Trustului de Construcții și Montare pentru a organiza aici lagărul prizonierilor militari al NKVD – URSS.

Să fie obligat Trustul de Construcții și Montaj (tov. Iacoveț) să pregătească fosta clădire a Institutului agricol pentru cazarea prizonierilor – 3000 de oameni, până la 1 mai 1945.

Să se propună Direcției lucrărilor de construcții militare nr. 176 (tov. Safronov) să pregătească clădirea pentru cazarea a 1000 de prizonieri până la 1 mai 1945.

Să se solicite temporar Comisariatului Norodnic pentru Apărare (tov. Hrulev) transmiterea NKVD – RSS Moldovenești a orășelului militar nr. 1 din Valea Buiucanilor (mahala a Chișinăului – n.a.) pentru amplasarea lagărului de prizonieri al NKVD – URSS pentru 6.000 de oameni.

* * *

Ordinul Comisariatului Norodnic al Controlului de Stat Despre introducerea controlului preventiv la Baza Moldsnabsbît (bază de colectare și comercializare de valori materiale – n.a.) situată în portul Reni[11]. Traducere din limba rusă.

În conformitate cu articolul 6 al statutului despre Comisariatul Norodnic al Controlului de Stat al URSS să fie introdus controlul preventiv la Baza Moldsnabsbît din portul Reni în scopul păstrării, evidenței și eliberării mărfurilor și materialelor valoroase, venite în RSSM din România.

Controlor permanent la Baza nominalizată din portul Reni este numit controlorul superior al Controlului de Stat Kondratiev M.P. În obligațiile sale de controlor permanent al narkomatului Controlului de Stat pentru Baza din portul Reni intră:

Controlul responsabil privind evidența, aprecierea corectă a valorii mărfurilor și materialelor de valoare venite pe adresa Sovnarkomului RSSM, organizațiilor și instituțiilor Republicii Moldovenești;

Controlul păstrării bunurilor aflate pe barje, depozite și în punctele de staționare. Să se ia măsurile necesare pentru a preîntâmpina furturi și distrugerea acestor bunuri;

Înfăptuirea unui control preliminar al eliberării mărfurilor și materialelor de la Baza Moldsnabsbît-ului pentru toți, fără excepții. Dacă cele eliberate nu contravin normelor stabilite de organele respective, se folosește viza „interzis pentru eliberare”. În cazul dacă corespund normelor, trebuie aplicată viza: „eliberare aprobată”. În cazul când sunt eliberate materiale de valoare fără viza controlorului, sau dacă au viză interzisă, se întocmește un act pe numele persoanelor responsabile și este prezentat Narkomatului Controlului de Stat al RSSM pentru ca vinovații să fie trași la răspundere;

Să fie urmărită ordinea de descărcare a mărfurilor și materialelor de valoare și corectitudinea de întocmire a documentelor. La expedierea mărfurilor să fie luate măsuri să nu se strice sau să nu fie furate pe drum;

Controlorul superior Kondratiev M.P. să plece în portul Reni la 9 mai 1945 și să se afle acolo până la noi dispoziții.

Comisarul norodnic al Controlului de Stat – N. Lobacev

Bibliografie

[6] A.N.R.M., F. 2849, inv. 11, d. 39, f. 2-3.

[7] A.N.R.M., F. 2848, inv. 11, d. 39, f. 17.

[8] A.N.R.M., F. 2848, inv. 11, d. 40, f. 11.

[9] A.N.R.M., F. 2848, inv. 11, d. 40, f. 38.

[10] A.N.R.M., F. 2848, inv. 11, d. 42, f. 238.

[11] A.N.R.M., F. 1936, inv.1, d. 5, f. 22.

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE