În căutarea echilibrului (Program de candidatură)

608
0

Fac parte din administrația Asociației Obștești ,,Uniunea Scriitorilor din Moldova” (în continuare: USM) timp de zece ani. În această perioadă m-am străduit, împreună cu echipa executivă, să reformăm instituția noastră ținând cont de legislația în vigoare și de realitățile social-politice din societate, realități din ce în ce mai tulburi și mai turbulente. În aceste condiții, sarcina noastră a fost nu doar de a menține pe linia de plutire ,,ambarcațiunea” USM, ci și de a face tot posibilul pentru ca ea să (re)devină o navă de linie, o navă-far.

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

Autor: Teo CHIRIAC

Pentru început, am dispus o analiză competentă a situației economice și financiare a USM. A trebuit să angajăm un audit extern și, concomitent, să creăm o comisie de redactare a Statutului USM, pentru aducerea actului fondator în conformitate cu legislația și cu situația reală privind patrimoniul material și imaterial al instituției. Însă lucrul cel mai dificil, pentru noua echipă, a fost să-i reunificăm pe membrii breslei într-o singură Uniune. După alegerile din 2010 apăruseră câteva asociații scriitoricești noi, în care au fost atrași în funcții de conducere mai mulți scriitori importanți. Cineva, știm bine cine, dorea (cred că mai dorește și acum) să-i dezbine pe scriitori și, în cele din urmă, să desființeze, prin fărâmițare, USM. Se declanșase ,,un război al rușinii”, cum l-am numit eu, ,,un război al învinșilor”. Recunosc, a trebuit să depun mari eforturi pentru a stopa lupta fratricidă, care aducea instituției mari prejudicii de ordin moral, cultural și financiar. Am avut noroc de bunele mele relații cu mai mulți colegi din cele două părți beligerante, relații bazate pe respect reciproc și verificate în timp.

Polarizată etnic, geopolitic și cultural, întreaga societate a Republicii Moldova a fost/este atrasă într-un război total. Scopul acestuia fiind instalarea unei atmosfere de haos și suspiciune generalizată. Au fost supuse erodării funcții și instituții de stat, au fost mobilizate cohorte de personaje ,,negative” pentru a discredita personajele ,,pozitive”, au fost destabilizate instituții economice, sociale și de cultură, între care și USM. Iar clasa politică, atât cea veche, cât și cea nouă, preparată în mare grabă, nu a reușit altceva în această perioadă decât să acumuleze mari restanțe la toate materiile. Între timp, reprezentanții elitei intelectuale, făuritorii de valori culturale, oamenii de creație, și în special scriitorii, au fost eliminați treptat din viața social-politică, fiind obligați să aștepte pe marginea societății cu mâna întinsă.

Iar consecințele războiului total, ne-am convins deja, sunt devastatoare: astăzi avem un stat lipsit de credibilitate, atât în interior, cât și în exterior, un stat fărâmițat de o clasă politică antinațională, incompetentă, avară, un stat măcinat de probleme economice și sociale insurmontabile. Cum poți interesa la cultură un asemenea stat, o asemenea clasă politică?

Timp de 30 de ani, adică chiar din ziua înființării sale, Republica Moldova se află într-o campanie electorală continuă. Prin fața noastră s-au perindat trei sau patru generații de politicieni care au promis, de fiecare dată, marea cu sarea; venind însă la guvernare, votanții lor s-au ales, de fiecare dată, doar cu sarea. Au fost compromise idei și programe naționale, au fost ucise idealuri, îngropate speranțe. Au fost trunchiate definiții, devalorizate cuvinte, deformate sensuri.

E adevărat că alegerile anticipate din 11 iulie curent ne-au demonstrat faptul că încă nu e totul pierdut. E prima dată când un partid de orientare proeuropeană obține o majoritate confortabilă în Parlament și are posibilitatea de a forma singur un Cabinet de miniștri și de a conduce republica timp de patru ani de zile. De fapt, este ceea ce ne-am dorit noi, scriitorii, publicând Apelul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova din 14 iunie 2021. Apel în care îi îndemnam pe compatrioții noștri din țară și de peste hotare să participe activ și într-un număr cât mai mare la alegerile parlamentare din 11 iulie și să voteze pentru o direcție proromânească și proeuropeană, care să dezvolte în continuare bunele relații cu toate țările vecine și care să lucreze pentru dezvoltarea parteneriatului cu patria noastră dintotdeauna, România, cel mai apropiat și implicat susținător al Republicii Moldova. Totodată, noua guvernare să fie un centru real de putere, care să contribuie la repunerea Republicii Moldova pe făgașul integrării europene. În apel se menționa, de asemenea, că ,,Președintele Maia Sandu e un lider pe care noi, alegătorii din Republica Moldova, l-am ales pentru a coordona lupta împotriva corupției, pentru a reforma justiția, pentru păstrarea bunelor relații cu România și Uniunea Europeană. Dar pentru ca eficiența funcției Domniei sale să fie deplină, Republica Moldova are nevoie de un guvern care să lucreze împreună cu președintele, nu împotriva lui.”

Dar, chiar având în vedere noua situație din societate, una plină de promisiuni și speranțe, n-aș vrea să compar perioada de până la Adunarea Generală a USM cu o campanie electorală moldovenească, iar programul meu de candidatură – cu programul electoral al unui politician oarecare de pe malurile Bâcului. Slavă Domnului, nu sunt politician și nici aspirant la vreo funcție de stat, una lucrativă, bineînțeles. Eu cunosc bine problemele curente ale breslei scriitoricești. Tocmai de aceea, nu vreau să fac promisiuni hazardate, ci voi încerca să găsesc soluții.

Programul meu de candidatură conține mai multe angajamente, pe care mă voi strădui să le duc la îndeplinire cu viitoarea echipă de conducere a USM.

Înainte de toate, vom face tot ce ne va sta în puteri pentru a promova activ idealurile noastre naționale, pentru a continua tradițiile și valorile literare românești, acțiuni prevăzute nu doar de Statutul USM, ci și de conștiința morală a fiecăruia dintre noi. Vom continua și multiplica proiectele și programele puse în practică de fosta conducere a USM în parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației și Cercetării ale R. Moldova, cu Institutul Cultural Român și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din România. De asemenea, vom continua colaborarea cu Direcția Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău și cu preturile Capitalei.

În aceste vremuri pandemice, confuze, anti-literare, când asistăm la degradarea continuă a limbii române, ca și a nivelului cultural general, programul nostru constă în a spori prezența scriitorilor și a limbii române în viața societății. Pentru aceasta vom promova noi programe de lecturi publice, desfășurate în baza unor parteneriate semnate cu instituții de cultură, precum Biblioteca Națională, Biblioteca pentru Copii ,,Ion Creangă”, Biblioteca Municipală ,,B.P. Hasdeu” etc.

Evident, în funcție de situația sanitară din republică și din străinătate, vom relua proiectele de anvergură, între care și Festivalul ,,Primăvara Europeană a Poeților”, suspendat din cauza pandemiei în 2020 la cea de-a X-a ediție. De asemenea, vom accesa, pe bază de proiect, fonduri europene (de exemplu, Proiectul ,,Europa creativă”), prin care vom asigura o mai largă prezență a membrilor USM la viața culturală europeană.

Unul dintre proiectele prioritare este publicarea Revistei literare, organul de presă al USM. Fondată în 2015, scopul publicației a fost și rămâne același: să capteze în mod constant atenția cititorilor, să le cultive gustul pentru literatura de calitate, să garanteze o comunicare mai bună a scriitorilor cu cititorii. Totodată, publicația este în măsură să impulsioneze efectiv elanul creator al scriitorilor, în special al tinerelor talente, să-i facă pe scriitori mai responsabili pentru destinele literaturii naționale.

Revista literară apare pentru al șaptelea an consecutiv. Asta în ciuda faptului că nu a beneficiat decât de o finanțare parțială din bugetul de stat. Acest lucru e o dovadă a determinării noastre de a continua proiectul, de a-l lărgi, de a-l face mai cunoscut publicului vorbitor de limba română. Pentru a realiza această intenție, USM își va asuma și în continuare responsabilitatea de a acoperi o parte din fondurile necesare finanțării publicației, de a o sprijini instituțional, juridic și cultural.

An de an, am făcut pași concreți, elaborând proiecte și cereri de finanțare pentru diverși actori instituționali, ce ar putea acoperi, fie și în parte, necesitățile financiare și tehnice ale revistei. Este de remarcat, în acest sens, sprijinul substanțial acordat revistei de Institutul Cultural Român ,,Mihai Eminescu” din Chișinău, de fostul Minister al Românilor de Pretutindeni (actualul Departament pentru Relația cu Republica Moldova) de la București, dar și de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (actualul Minister al Culturii) de la Chișinău, fapt pentru care le mulțumim și pe această cale.

În acest context, este extrem de importantă consolidarea oamenilor de creație din republică în vederea promovării în Parlament a unei legi de finanțare de la buget a revistelor de cultură.

La fel de importantă este consolidarea în continuare a scriitorilor de pe ambele maluri ale Prutului, reluarea și eficientizarea colaborării între Uniunea Scriitorilor din Moldova și Uniunea Scriitorilor din România, conform principiului ,,Două state – o literatură”, pentru a realiza în comun proiecte de anvergură, cu prezența colegilor noștri la evenimentele culturale naționale și internaționale. Astăzi, din păcate, aceste relații de colaborare nu mai funcționează ca în primii ani de după 1990.

Un lucru extrem de important de pe agenda USM e stoparea stării de degradare a sediului instituției sub acțiunea timpului și a factorilor de uzură, sediu cu valoare de patrimoniu istoric și cultural. Dorim să le amintim autorităților statului că în casă din str. 31 August 1989, nr. 98 au avut loc primele manifestări pentru a oficializa Limba română și revenirea la alfabetul latin, care au marcat începuturile renașterii naționale basarabene din deceniul 9 al secolului XX. Vom depune efortul necesar pentru a elabora un proiect național de investiții financiare din bugetul de stat privind reparația și utilizarea acestei clădiri la capacitățile ei optime, în care să organizăm evenimente culturale cu participarea tuturor uniunilor de creație: spectacole, simpozioane, expoziții, proiecții de filme, festivaluri, lecturi publice, lansări de carte și reviste.

Totodată, suntem conștienți de faptul că acest proiect este costisitor și nu are sorți de izbândă fără sprijinul direct al instituțiilor superioare ale statului: Președinția, Parlamentul și Guvernul.

O altă prioritate a noastră este extinderea listei scriitorilor care beneficiază de indemnizația de merit. De asemenea, obținerea unui supliment la pensie pentru membrii USM, acțiune inițiată deja împreună cu reprezentanții altor uniuni de creație. În funcție de posibilitățile financiare, vom relua programul de burse de creație, precum și acordarea de ajutoare sociale colegilor aflați în dificultate. Apărarea de uitare a scriitorilor dispăruți dintre noi, dar și a scriitorilor în viață care se confruntă cu probleme de sănătate, cu bătrânețea și singurătatea – iată încă o prioritate, una perpetuă, de fapt, pentru conducerea USM și a membrilor ei…

Trăim un timp al dezechilibrelor (economice, sociale, sufletești), un timp extrem ce dificil pentru cultură și literatură. În asemenea condiții, administrarea unei instituții precum e USM nu îți acordă avantaje personale, ci, dimpotrivă, îți impune responsabilități și obligații sporite. În același timp, funcția de președinte al breslei scriitoricești este una de prestigiu: orice discuție, discurs, dialog, inclusiv cu autoritățile de stat, oricât de înalte ar fi acestea, trebuie purtate cu cinste și demnitate. Or, atunci când președintele tratează o problemă sau alta cu autoritățile, el tratează nu doar în numele actualilor membri ai USM, ci al tuturor personalităților istorice și literare, care au făcut parte din breaslă de-a lungul existenței sale timp de un secol.

Desigur, astăzi un administrator trebuie să întrunească mai multe calități, între care: credibilitate, corectitudine, perseverență, echilibru, atitudine demnă. În plus, el are nevoie de o echipă responsabilă, una de sacrificiu, formată din profesioniști animați de spiritul de echipă și capabili de a pune interesele breslei mai presus de interesele personale. Cu majoritatea membrilor USM am fost și continui să fiu în cele mai bune relații. Am reacționat ori de câte ori mi-au solicitat sprijinul. Pe unii i-am susținut cu un cuvânt spus din suflet sau cu o strângere prietenească de mână, pe alții i-am ajutat financiar, și nu neapărat în calitatea mea de vicepreședinte al USM.

La un om de creație, trebuie să recunosc, am prețuit, înainte de toate, calitățile lui umane, apoi valoarea artistică a operei sale. Asta deoarece întotdeauna au existat confuzii între cantitate și calitate, între succes și valoare. Iar în condițiile libertății de exprimare de azi, oferită de rețelele de comunicare, aceste confuzii sunt mai evidente ca oricând. Desigur, orice om de creație trebuie să se afirme plenar și să fie apreciat ca artist, dar aceasta concomitent cu afirmarea sa ca om de cultură, ca om al cetății, ca membru activ al breslei din care face parte. Iată de ce în relațiile cu colegii de breaslă voi miza și în continuare pe calitățile lor umane, dublate, bineînțeles, de inteligență, talent și valoare literară.

Admit faptul că nu toți colegii de breaslă sunt satisfăcuți de prestația mea de până acum, colegi cărora încă n-am reușit să le exprim admirația și să-i conving cât de mult le apreciez munca de creație. Voi întreprinde tot ce îmi va sta în puteri să-i fac pe aceștia să-și schimbe opiniile eronate. Și nu doar în privința mea, ca scriitor și administrator, ci, înainte de toate, în privința instituției noastre. Acest lucru va fi posibil, bineînțeles, doar dacă îmi veți oferi atât votul, cât și sprijinul dumneavoastră în noua mea funcție.

Respectul profund față de Literatură (scrisă și înțeleasă cu majusculă) și față de creatorii ei dintotdeauna, experiența managerială, cunoașterea modului de funcționare și administrare a USM, precum și unele însușiri personale, despre care nu e tocmai locul potrivit să vorbesc, toate acestea pot constitui o șansă – șansa de reușită a întregii bresle scriitoricești. Vă mulțumesc!

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE