Dușmanii puterii sovietice (2)

1536
0

Prezentăm mai jos un fragment dintr-un document de arhivă, care confirmă faptul că nemulţumirea şi lupta împotriva puterii sovietice se ducea nu numai individual, dar şi în grup. De asemenea, vă propunem documente (extrase din Fondul arhivistic al Procuraturii RSSM) despre două organizaţii antisovietice, care au activat în Basarabia după război şi care au fost descoperite de către organele de forţă sovietice. Este vorba de ONB (Organizaţia Naţionalistă din Basarabia) şi „Sabia Dreptăţii”.

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

(Documentele sovietice au fost scrise în limba rusă și traduse de autorul acestor rânduri.)

Nu vă place Patria Sovietică?

SECRET

Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 11 martie 1953 au fost condamnaţi:

ZAPOROJAN SERGHEI FIODOROVICI – anul naşterii 1924, originar din oraşul Chişinău, moldovean, fără de partid, preot în satul Chiţcani, raionul Teleneşti.

BALAN GHEORGHI FIODOROVICI – anul naşterii 1906, originar şi locuitor al satului Chiţcani, raionul Teleneşti, din ţărani mijlocaşi, particular, moldovean, fără de partid, ştiutor de carte, fost membru al partidului „cuziştilor”, staroste bisericesc.

RACU IVAN TRIFONOVICI – anul naşterii 1900, originar şi locuitor al satului Chiţcani, raionul Teleneşti, colhoznic, fost membru al partidului „liberal”, membru al sovietului bisericesc şi staroste bisericesc, în baza art. 54-10 alin. 2 şi art. 54-11 al CP al RSSU, la 25 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de privare de drepturi, cu confiscarea averii şi deportarea ulterioară a fiecăruia pentru 5 ani.

CALCÂI PIOTR ANTONOVICI – anul naşterii 1889, originar şi locuitor al satului Chiţcani, raionul Teleneşti, moldovean, fără de partid, ştiutor de carte, fost membru al partidului „cuziştilor”, colhoznic, membru al sovietului bisericesc, în baza art. 54-3, 54-10 alin. 2 şi 54-11 al CP al RSSU, la 25 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de privare de drepturi, cu confiscarea averii şi deportarea ulterioară pentru 5 ani.

ZAPOROJAN, BALAN, RACU şi CALCÂI au fost condamnaţi pentru faptul că, fiind ostili faţă de Puterea sovietică, făceau sistematic agitaţie antisovietică în rândul locuitorilor satului Chiţcani, folosind în acest scop prejudecăţile religioase. Cleveteau condiţiile de trai din Uniunea Sovietică şi orânduiala colhoznică, răspândeau idei aberante, activitatea duşmănoasă o direcţionau spre suspendarea măsurilor întreprinse de partid şi Guvernul Sovietic.

Pe lângă aceasta, CALCÂI, în perioada ocupaţiei temporare a Moldovei, era angajat al primăriei, patrula sistematic prin sat, la indicaţia jandarmeriei.

Acest fapt se confirmă prin depoziţiile martorilor: ŞVEDOV D.N. (p.d. 268), VERDÎŞ B.V. (p.d. 269), GRUZIN M.M., ANTON D.G., PETRACHI F.N., ARAMA N.A. şi alţii (p.d. 269-275).

Astfel, se constată că ZAPOROJAN, BALAN, RACU şi CALCÂI au fost condamnaţi corect.”

Istoria celor învinşi o scriu învingătorii!

Documentele prezentate şi cele care vor urma au fost întocmite de angajaţii procuraturii sau ai securităţii sovietice în limba rusă, după cum se scriau toate documentele de stat. Necunoscând onomastica şi toponimia românească din Basarabia, funcționarii sovietici au comis erori regretabile în documentele respective. Dar documentul este document, chiar dacă este scris de oameni cu mâinile pline de sânge şi cu mai puţină carte.

Culmea obrăzniciei noii puteri s-a manifestat atunci când, după ce au ocupat pământul românesc al Basarabiei, îi învinuiau de trădare de patrie pe cei care luptau împotriva sovieticilor sau pe cei care nu le susţineau politica! Adică după august 1944 patria românilor din Basarabia şi a celorlalţi locuitori a devenit URSS? Zeci şi sute de basarabeni au fost judecaţi fiind învinuiţi de trădare de patrie.

În unele documente sovietice întâlnim expresia „locul ispăşirii pedepsei nu este cunoscut”, fapt care confirmă că autorităţile sovietice în majoritatea cazurilor nu duceau o evidenţă a celor arestaţi şi deportaţi din Basarabia. Important pentru ei era să-i ducă de la casele lor… şi cât mai departe! Iar în casele acestora erau aduşi ruşi, ucraineni, evrei etc. Scopul era schimbarea raportului etnic în favoarea ocupanţilor.

Maşina de propagandă şi agitaţie, uriaşa maşină sângeroasă a nkvd-ului, kgb-ului a distrus multe vieţi atât moral, cât şi fizic, dar n-a izbutit să îndobitocească mintea băştinaşilor! Am regenerat, am renăscut din scrum asemeni pasării Phoenix. Locul bunicilor şi părinţilor noştri împuşcaţi, băgaţi în gropi cu var, exilaţi în Siberia, maltrataţi şi furaţi în propria casă l-au luat copiii şi nepoţii lor…

Jos cu bolşevicii!

Mai jos vă propunem câteva documente, despre ONB (Organizaţia Naţionalistă din Basarabia), extrase din Fondul arhivistic al Procuraturii RSSM.

SECRET

Prezidiumului Judecătoriei Supreme a RSSM

RECURS

(în ordinea supravegherii)

La sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM în dosarul lui BRIDIGHIN F.I., MITREANU A.S., COBÎLAŞ F.P. şi BATRÎNEAC S.I.

Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 12 ianuarie 1948, au fost condamnaţi în baza art. 54-2 al CP al RSSU, în conformitate cu art. 2 al Decretului din 26 mai 1947 „Privind abolirea pedepsei cu moartea” şi art. 46 al CP al RSSU, la 15 ani de detenţie în LCM, fiecare din persoanele indicate mai jos, şi la 5 ani de privare de drepturi, cu confiscarea averii:

1. BRIDIGHIN FIODOR IVANOVICI, anul naşterii 1918, originar din satul Bădiceni, raionul Zguriţa, RSSM, moldovean, cetăţean al URSS, din ţărani mijlocaşi, ştiutor de carte, căsătorit, n-a făcut serviciul militar în Armata sovietică, până la arestare lucra în propria gospodărie.

2. MITREANU ANANII SEMIONOVICI, anul naşterii 1923, originar din satul Bădiceni, raionul Zguriţa, RSSM, din ţărani mijlocaşi, ştiutor de carte, necăsătorit, n-a făcut serviciul militar în Armata sovietică, până la arestare lucra în propria gospodărie.

3. COBÎLAŞ FIODOR TIMOFEEVICI, anul naşterii 1904, originar din satul Bădiceni, raionul Zguriţa, RSSM, moldovean, cetăţean al URSS, din ţărani mijlocaşi, ştiutor de carte, căsătorit, n-a făcut serviciul militar în Armata sovietică, până la arestare lucra în propria gospodărie.

4. BATRÎNEAC SEMION IVANOVICI, anul naşterii 1913, originar din satul Bădiceni, raionul Zguriţa, RSSM, moldovean, cetăţean al URSS, din ţărani mijlocaşi, ştiutor de carte, căsătorit, n-a făcut serviciul militar în Armata sovietică, până la arestare lucra ca învăţător-educator în internatul de copii din Bădiceni.

BRIDIGHIN F.I., MITREANU A.S., COBÎLAŞ F.P. şi BATRÎNEAC S.I. au fost condamnaţi pentru faptul că, fiind nemulţumiţi de Puterea sovietică, în noiembrie 1946, au devenit membri ai unei organizaţii antisovietice, numită „ONB” – „Organizaţia Naţionalistă din Basarabia”, care avea drept scop răscoala armată împotriva puterii sovietice.

Împreună cu persoanele enumerate au fost condamnaţi: BRIGHIDIN Alexei Fiodorovici, GRAJDEANU Fiodor Savovici, GUŞAN Alexandr Eliseevici şi DRAGALIN Ivan Ivanovici.

La sfârşitul lunii noiembrie 1946, ei au asistat la adunarea, organizată şi condusă de conducătorii ei BATRÎNEAC VASILII, DOMAŞCAN Pimen şi DOMOŞCAN Nicolai (condamnaţi în alt dosar).

La această adunare au participat la discutarea chestiunilor privind atragerea noilor membri în rândurile organizaţiei „ONB”, procurarea armamentului, săvârşirea unor acte teroriste asupra activului sovietic de partid şi atacarea depozitelor de stat în scopul jefuirii lor. BRIDIGHIN Alexei a propus în ziua şedinţei festive legate de sărbătorirea revoluţiei socialiste din octombrie să arunce în sovietul sătesc din Bădiceni o grenadă în scopul omorârii activiştilor sovietici.

În afară de aceasta, ei făceau agitaţie antisovietică, lăudau condiţiile de trai din România burgheză, totodată clevetind puterea sovietică.

Acest fapt este confirmat prin mărturiile tuturor condamnaţilor şi depoziţiile martorilor DOMAŞCAN N.G. şi DOMOŞCAN P.I. (proces-verbal al şedinţei de judecată vol. 2 p.d. 231-269).

Astfel, urmează să se constate că opt persoane – membri ai unei organizaţii contrarevoluţionare, au fost traşi la răspundere penală şi condamnaţi corect.

Totodată, având în vedere că BRIDIGHIN F.I., MITREANU A.S., COBÎLAŞ F.P. şi BATRÎNEAC S.I., precum se vede din materialele dosarului, au fost membri ai organizaţiei antisovietice un timp scurt şi activitatea lor duşmănoasă nu a fost constatată, acest fapt nefiind luat în vedere de judecată, consider prea dură pedeapsa de 15 ani de LCM stabilită fiecăruia.

În baza celor expuse şi conducându-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome şi Decretul Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 14 august 1954,

ROG :

1. Să fie modificată sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 12 ianuarie 1948 referitor la BRIDIGHIN FIODOR IVANOVICI, MITREANU ANANII SEMIONOVICI, COBÎLAŞ FIODOR TIMOFEEVICI şi BATRÎNEAC SEMION IVANOVICI, micșorându-li-se pedeapsa până la 10 ani de LCM, cu menţinerea celor 5 ani de privare de drepturi şi confiscarea averii.

2. În cazul celorlalți condamnaţi sentinţa nu se modifică.

Procurorul RSS Moldoveneşti

Consilier juridic de stat de clasa 3 – (A. KAZANIR)

F.3085, inv.1, d.783, f.161 -163

Autor: Alexandru MORARU, istoric-arhivist și publicist

(Va urma)

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE