MEC începe organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice de șefi ai direcțiilor de învățământ. Candidații trebuie să aibă studii de master sau superioare pre-Bologna; experiență managerială de cel puțin 5 ani

434
0

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a adoptat Regulamentul cu privire la organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice de conducător al organului local de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ). Documentul va asigura organizarea, pe principii unice, bazate pe meritocrație și transparență, a concursurilor pentru desemnarea în funcție a conducătorilor OLSDÎ, informează serviciul de presă al MEC.

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

Regulamentul va fi aplicat pentru organizarea concursurilor de angajare la funcțiile rămase vacante după încetarea raporturilor de muncă cu șefii direcțiilor care au fost numiți în funcție fără a fi organizat un concurs, cu mai mult de patru ani în urmă, sau a celor numiți în calitate de șefi pe o perioadă nedeterminată de timp.

„Regulamentul cu privire la organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice de conducător al OLSDÎ are scopul să asigure selectarea celor mai competenți profesioniști în baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare. Va fi constituită o comisie de concurs profesionistă și reprezentativă, iar testarea se va face la calculator, fapt care va facilita evaluarea, va oferi mai multă credibilitate procedurii de verificare a cunoștințelor candidaților la concurs și va stabili o procedură echitabilă”, susține ministrul Dan Perciun.

Astfel concursul va include trei etape: verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs (candidatul întrunește condițiile specificate: studii de master sau superioare pre-Bologna; experiență managerială de cel puțin 5 ani; cerințe ce rezultă din statutul de funcționar public. Candidații la concurs vor prezenta următoarele acte confirmative, inclusiv: actul de identitate; curriculum vitae; copia/copiile actului/actelor de studii; programul de dezvoltare a sistemului educațional din raion/municipiu elaborat pentru 4 ani);

proba scrisă (test grilă realizat la calculator cu un prag de trecere de cel puţin 75% din punctajul stabilit, care cuprinde itemi pentru următoarele domenii de management: al sistemului educațional, curriculumului, resurselor umane și resurselor financiare);

interviul, care include evaluarea programului de dezvoltare a sistemului educațional și a competențelor demonstrate la interviu (criterii: I) abilitățile de comunicare și prezentare; II) capacitățile generale de analiză şi sinteză; III) calitatea analizei SWOT, relevanța și calitatea datelor utilizate; IV) oportunitatea viziunii și a obiectivelor strategice, formularea clară și argumentată a acestora și V) calitatea planului de acțiuni propus, inclusiv din perspectiva relevanței acțiunilor, alinierea acestora la obiectivele strategice, a termenelor de realizare și a costurilor).

În cadrul comisiei de concurs vor participa 3 reprezentanți ai autorităților locale și a câte un reprezentant al MEC, ANCE, ANACEC, CALM, sindicatelor, societății civile și un director al unei instituții de învățământ general.

La etapa de elaborare, proiectul Regulamentului a fost plasat pentru consultări publice pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării www.mec.gov.md și pe portalului guvernamental www.particip.gov.md.

Totodată, au fost organizate ședințe online de consultare publică a proiectului de Regulament, a fost realizată procedura de avizare și de expertiză anticorupție și juridică a proiectului de act normativ.

La definitivarea Regulamentului de concurs, MEC a analizat toate recomandările autorităților implicate în procesul de avizare și expertizare.

 

 

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE