SONDAJ// Majoritatea părinților susțin că li se cer bani pentru fondul clasei și al grupei

532
0

În cadrul sistemului educațional continuă colectarea de bani informală de la părinți de către comitetele părintești pentru diferite cheltuieli neprevăzute legal, dar și pentru oferirea de cadouri cadrelor didactice. Combaterea acestui fenomen nu are loc la capacitate maximă, deoarece părinții din lipsă de încredere și teama de încălcare a confidențialității evită să sesizeze cazurile la Centrul Național Anticorupție (CNA), Direcția Educație sau Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Concluziile aparțin A. O. „Părinți Solidari” fiind comunicate în cadrul unui eveniment public, care a avut loc pe 22 decembrie curent.

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

Părinții și-au exprimat opiniile în cadrul unui sondaj, parte a raportului „Dificultăți și impedimente în procesul de descurajare și sancționare a cazurilor de corupție în domeniul educațional”, realizat de către A.O. „Părinți Solidari”. Majoritatea părinților, participanți la sondaj, care au copii la școală/grădiniță au spus că li se cer bani pentru fondul clasei și al grupei – 73%, cadouri pentru cadrele didactice- 68,50%, cadouri pentru administrația instituțiilor de învățământ – 36,30%.

Banii în școli și grădinițe sunt adunați de către părinți

40,80% dintre părinții întrebați contribuie cu bani pentru a face cadouri cadrelor didactice pentru ca să nu-i fie marginalizat copilul; 18% au o atitudine neutră față de colectarea banilor pentru cadouri, 12,70% susțin că la ei în instituție nu se colectează bani; 6% împrumută uneori pentru a contribui și a fi în rând cu ceilalți părinți, iar 13,90% dintre părinți sunt categoric împotriva colectării banilor.

Datele aceluiași sondaj, arată că banii pentru fondul clasei și al grupei sunt colectați de către comitetul părintesc  – 67,40%, profesori, educatori – 9%, administrația instituției – 2,60%, altcineva – 1,10% și doar 19,90% dintre părinții care au participat la sondaj au spus că „nu au așa situații”.

Cu referire la colectarea banilor pentru diverse fonduri ale instituției de învățământ,  57% dintre respondenți susțin că aceste necesități ar trebui să fie acoperite din bugetul instituției, 27% dintre părinți consideră că este o acțiune ilegală, 9% dintre aceștia cred că este o acțiune necesară și 7% cred altfel.

Același sondaj scoate în evidență că în majoritatea instituțiilor de învățământ din stat se colectează bani pentru a oferi cadouri cadrelor didactice. 73% au spus că se colectează, 16% au spus că nu se colectează, iar 11% dintre părinți nu cunosc nimic despre colectarea banilor în instituțiile de învățământ.

Im(puși) să colecteze bani

Totodată, majoritatea părinților – 93,6%  sunt la curent cu faptul că acțiunile precum ar fi colectarea de bani și oferirea acestora sub formă de cadouri unei persoane angajate în instituțiile publice (inclusiv profesorii și educatorii) în cadrul serviciului este considerat drept comportament corupțional. Doar 6,4% nu cunosc că aceste acțiuni sunt acte de corupție.

Cu toate acestea, doar  12% ar fi dispuși să sesizeze Centrul Național Anticorupție privind colectarea de bani în instituția în care este instruit copilul său, 24,70% consideră că nu au motive de a sesiza CNA, 7,1% nu cred că este cazul, 21% dintre respondenți nu cred că problema se va rezolva și 33,30 % nu vor sesiza CNA deoarece le este teamă că nu li se va păstra confidențialitatea, iar copiii lor vor avea de suferit.

De aceea 84,3% nu au sesizat CNA, anterior, niciodată privind colectarea de bani în instituția în care este instruit copilul și doar 4,9% dintre respondenți au sesizat Centrul Național Anticorupție.

Sondajul relevă că, în opinia părinților, responsabili de prevenirea și combaterea cazurilor de corupție în mediul educațional ar fi pe primul loc instituția de învățământ – 65%, apoi Ministerul Educației și Cercetării – 57,70% și pe al treilea loc – comitetul părintesc al instituției educative – 57,30%.

Menționăm că sondajul a fost anonim. Acesta a fost distribuit în mediul online și aplicat la 267 de părinți din diferite regiuni ale Republicii Moldova, care au copii înmatriculați în diferite instituții ale sistemului educațional și care au fost dispuși în mod voluntar să acorde informații bazate pe realități și opinii sincere.

Recomandări pentru facilitarea procesului de sesizare a actelor de corupție în sistemul educațional

Sondajul și studiile de caz prezentate privind sesizarea de către părinți a actelor de corupție din mediul educațional au generat  mai multe recomandări către instituțiile abilitate din domeniul educațional pentru a preveni și diminua fenomenele corupționale.

* Elaborarea unui mecanism interinstituțional în scopul facilitării procesului de sesizare a actelor de corupție în sistemul educațional;

* Elaborarea și implementarea unei platforme online pentru colectarea informațiilor despre comportamentele corupționale din sistemul educațional, cu păstrarea confidențialității privind proveniența informației, dar și cu posibilitatea de a fi anexate probe. Acest fapt va oferi posibilitatea identificării riscurilor corupționale în instituțiile de învățământ și calculul unui indice;

*  Elaborarea unui set de măsuri de corecție a comportamentului corupțional, aplicabil instituțiilor de învățământ în privința cărora au fost sesizate acte de corupție, precum ar fi instruiri cu profesorii, panouri informative, diseminarea materialelor informative în scopul prevenirii actelor de corupție, informarea părinților prin intermediul adunărilor de părinți, ș.a.;

* Elaborarea unei strategii de monitorizare a instituțiilor care au fost supuse măsurilor de corecție privind descurajarea comportamentului corupțional prin aplicarea diferitor tehnici (sondaje anonime cu părinții, profesorii, acumularea de informații de la sorginte de informații, etc.);

* Elaborarea ghidului anticorupție în domeniul educației, destinat părinților prin intermediul căruia să fie informați în privința actelor de corupție, dar și sesizarea corectă a acestora;

* Crearea unei linii telefonice sau a unui birou consultativ, care să ofere suport juridic părinților în privința acumulării de probe și sesizarea corectă a faptelor corupționale din sistemul educațional;

* Colaborarea instituțiilor vizate cu organizațiile nonguvernamentale în scopul diseminării spoturilor publicitare și a materialelor informative în vederea prevenției comportamentului corupțional în sistemul educației;

* Obligarea prin intermediul cadrului legal a instituțiilor de învățământ în privința plasării pe paginile oficiale a conținuturilor informaționale despre corupție, cu indicarea concretă a faptelor ce constituie comportament corupțional și sunt interzise;

* În scopul asigurării transparenței informaționale, se recomandă elaborarea unui registru electronic și plasarea acestuia pe pagina oficială CNA, în conținutul căruia să se regăseasca cazuri de corupere (depersonalizate) din sistemul educației, dar și alte sisteme, cu finalitatea acestora.

Recomandările au fost comunicate în cadrul unul eveniment public, pe 22 decembrie, organizat de către Asociația Obștească „Părinți Solidari”, în cadrul proiectului „Educație transparentă și eficientă”, finanțat în totalitate de către IM și Agenția Suedeză de Cooperare Internațională, la prezentarea rapoartelor „Finalitatea examinării sesizărilor pe cazurile de corupție și comportament lipsit de integritate în domeniul educațional”.

La evenimentul au participat reprezentanți ai societății civile și ai instituțiilor de stat din domeniul educației și instituțiilor responsabile de asigurarea integrității în sistemului educațional.

Scopul elaborării rapoartelor a fost de a stabili care este consecutivitatea și finalitatea acțiunilor autorităților publice, responsabile de asigurarea integrității în sistemul educațional în partea de identificare și examinare a cazurilor de corupție și comportament lipsit de integritate.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Educație transparentă și eficientă”, implementat de către AO „Părinți Solidari”, finanțat în totalitate de către IM și Agenția Suedeză de Cooperare Internațională (Sida). IM sau Sida nu sunt responsabili pentru conținut și nu neapărat împărtășesc opiniile exprimate în acest material.

 

 

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE