Istoria fără falsuri și legende kominterniste

1024
0

Despre noul volum al lui Alexandru Moraru, editor de documente, „Adevărul despre Odesa sub români (mărturii ale localnicilor, documente și materiale)”. Istoricul și editorul Alexandru Moraru a publicat recent volumul „Adevărul despre Odesa sub români (mărturii ale localnicilor, documente și materiale)”.

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

Această culegere de materiale și documente de arhivă are drept scop să demonstreze adevărul istoric despre perioada în care municipiul Odesa s-a aflat sub administrație românească. Vă propunem spicuiri din prefața la acest volum (Alexandru Moraru, „Adevărul despre Odesa sub români”, Editura „Tipocart Print”, Chișinău, 2020, 308 pag.) semnată de Anatol Petrencu, dr. hab. profesor universitar.

Alexandru Moraru, istoric-arhivist și publicist din Chișinău (azi Republica Moldova), este editorul, autorul și coautorul mai multor volume de carte istorică, culegeri de documente de arhivă etc. Două din cărțile domniei sale – „Mareșalul Ion Antonescu și Basarabia 1941-1944. Culegere de documente” (în colaborare) și „Basarabia antisovietică” – au apărut de sub tipar în anii 2008-2009, în cadrul colecției „Români în istoria universală” (vol. 128 și 145), la Casa Editorială „Demiurg” din Iași, cărțile fiind prefațate de marele istoric și om politic Gheorghe Buzatu.

Anterior, profesorul Alexandru Moraru a valorificat numeroase documente românești de maximă însemnătate, depistate în Arhivele din Chișinău, dintre care unele au reținut atenția lui Paul Goma pentru magistralu-i eseu „Săptămâna Roșie (28 iunie – 3 iulie 1940) sau Basarabia și evreii” (cea mai recentă ediție a 7-a, Bacău, Editura Vicovia, 2010, 543 pag.).

De asemenea, Alexandru Moraru a publicat la Iași volumul „Basarabia antisovietică. Documente privind rezistența națională. Blestemul deportărilor și al „justiției” staliniste” (Casa Editorială Demiurg 2009) pentru ca, în 2010, să ne ofere surpriza unei masive, excelente și actuale culegeri în mai multe tomuri – „Victimele terorii comuniste în Basarabia. Rezistență ocupanților. Arestați, Torturați, Întemnițați, Uciși. Documente secrete sovietice, 1944-1954”, volumul I, Chișinău, Editura Iulian, 2010, 393 pagini + anexe.

Majoritatea cărților scrise și editate de Al. Moraru au fost menționate cu premii și diplome de excelență în cadrul Salonului Internațional de Carte de la Chișinău și al Festivalului Național al Cărții și Lecturii. Două din aceste volume: „Basarabia: scrisori către Mareșal” (2014) și „Basarabia Mareșalului Antonescu” (2015) au intrat în lista celor 10 cărți, cele mai citite cărți din anii respectivi, prima s-a plasat pe locul 8, iar a doua pe locul 4 din zece.

Este cazul să menționăm că volumele editorului „Garda de Fier în Basarabia. Documente” (în colaborare cu enciclopedistul și publicistul Benedict Ciubotaru, 2011) și „În labirintul documentelor secrete” (2017) au fost înalt apreciate de specialiști în materie și de publicul larg. Același lucru se poate spune și despre culegerea de documente de arhivă „Victimele ocupanților sovietici și călăii lor” (2018).

În anul 2016, Alexandru Moraru a organizat la Biblioteca Centrală „B.P. Hasdeu” din Chișinău prima conferință științifică din istoria spațiului românesc cu genericul „Mareșalul Antonescu în istorie și istoriografie”, tot atunci domnia sa a adunat toate comunicările de la conferința respectivă și a publicat „Materialele Conferinței științifice „Mareșalul Antonescu în istorie și istoriografie” (2016).

Astăzi, istoricul și editorul Alexandru Moraru vine în fața cititorului pasionat de istoria națională adevărată cu un subiect împânzit de fals şi minciună comunistă. Titlul acestui nou volum este „Adevărul despre Odesa sub români (mărturii ale localnicilor, documente și materiale)”. Această culegere de materiale și documente de arhivă are drept scop să demonstreze adevărul istoric despre perioada în care municipiul Odesa s-a aflat sub administrație românească.

În respectivul volum au fost incluse mărturii ale localnicilor din această perioadă (în limba originalului și cu traducere în română); câteva documente de arhivă depistate în Arhiva Națională a Republicii Moldova; copia original al brevetului de conferire a titlului de Doctor Honoris Cauza al Universității din Odesa, doctorului în științe juridice Gheorghe Alexianu. Autorul a considerat binevenită și introducerea în acest volum a publicației Primăriei Municipiului Odessa „În slujba Țării (al doilea an de gospodărie românească la Odessa (16 octombrie 1942-16 octombrie 1943), apărută în oraș în 1943. În această publicație, cu lux de amănunte, se demonstrează succesele, dar și problemele dezvoltării economice și social-culturale ale administrației românești la Odesa.

Fiind întrebat care sunt accentele pe care le pune prin publicarea acestor documente și materiale de arhivă, profesorul Alexandru Moraru a răspuns:

1. Materialele și documentele de arhivă incluse în prezentul volum confirmă faptul că URSS și respectiv puterii sovietice nu i-a păsat de populația țării sau, mai bine spus, de oameni niciodată sau, cel puțin, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial;

2. Între guvernul nazist al lui Hitler și cel socialist al lui Stalin nu a existat nicio diferență, ambele având tendințe imperialiste de reîmpărțire a lumii prin anexa secretă a Pactului Molotov-Ribbentrop din august 1939; războiul sovieto-finlandez din același an, anexarea de către sovietici a Letoniei, Lituaniei, Estoniei, Basarabiei, nordului Bucovinei ş.a.;

3. În majoritatea cazurilor populația orașului Odesa s-a dovedit a fi mai flexibilă decât în alte orașe; încă până a intra în oraș armata română, mulți locuitori ai oraşului au opus rezistență și piedici autorităților militare sovietice în distrugerea uzinelor, fabricilor, centralelor electrice, apeductului orășenesc, depozitelor alimentare și industriale;

4. Deși sovieticii, atunci când au părăsit orașul Odesa, au distrus tot ce poate fi de folos, fără să se gândească la locuitori, care rămân în pragul iernii fără căldură, curent electric, apă potabilă, alimente, transport (până și toți caii orașului, care erau folosiți la transport au fost împușcați de sovietici), administrația românească, în termen record, a reanimat orașul;

5. Autoritățile române au restabilit și deschis bisericile ortodoxe, închise și pângărite de cei cu secera și ciocanul în frunte, fapt pentru care cetățenii urbei au rămas extrem de recunoscători;

6. Tuturor cetățenilor din Odesa, care au putut confirma prin documente că o avere sau un imobil le-a aparținut până la sovietici, această proprietate privată le-a fost returnată de către administrația românească;

7. Toți locuitorii care au primit funcții sau un serviciu de la administrația românească erau numiți de către sovietici, la revenirea lor, „colaboraționiști” sau „spioni fasciști”, dar este evident că nu putea tot orașul Odesa să fie locuit numai de colaboraționiști și spioni.

8. La revenirea trupelor sovietice în oraș, și-au început activitatea detașamente ale poliției secrete sovietice subordonate NKVD-ului, care au înfăptuit arestări masive, lichidări fizice și „dispariții” ale locuitorilor Odesei. După aceste operații, populația orașului s-a înjumătățit, adică a rămas mai puțin de jumătate comparativ cu numărul populației în perioada administrației românești.

9. Din cele enumerate mai sus, este evident că autoritățile române au lăsat o impresie bună în memoria localnicilor.

Pe bună dreptate, editorul consideră că volumul va avea priză la specialiști și la cititorii care au îndrăgit istoria adevărată, fără falsuri și legende kominterniste.

Autor: Anatol PETRENCU, dr. hab. profesor universitar

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE