„În ultimii ani nu au fost depistate neconformități la apa potabilă îmbuteliată, nici la cea autohtonă, nici la cea de import”

1653
0
Marina Dintiu, șefa Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Nonanimală, ANSA

Interviu cu Marina Dintiu, șefa Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Nonanimală, ANSA

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) supraveghează calitatea apei potabile utilizate de întreprinderile din domeniul alimentar și a apei potabile îmbuteliate, comercializate către consumatori. 

În fiecare an se fac circa 1000 de probe. Pentru anul 2023 sunt planificate 1300 de probe la întreprinderile cu profil alimentar. Aici sunt incluse și întreprinderile de producere animală, nonanimală, școli, grădinițe.  Plus 20 de probe care se iau din apa potabilă îmbuteliată de diferiți producători autohtoni sau importatori. Probe la apa îmbuteliată, de origine autohtonă, se prelevează direct de la producător. Pentru apa potabilă de import probele se prelevează direct din punctele de comercializare  către consumator. 

 • Stimată doamnă Marina Dintiu, cine asigură calitatea apei potabile îmbuteliate pe care o cumpărăm din magazine?

De calitatea apei îmbuteliate sunt responsabili, în primul rând, producătorii, dar și autoritățile publice. Astfel, Agenția Națională pentru Sănătate Publică monitorizează calitatea apei potabile la fiecare etapă de producere – extragere, tratare, înmagazinare, distribuire. Iar Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) supraveghează calitatea apei potabile utilizate de întreprinderile din domeniul alimentar și a apei potabile îmbuteliate comercializate către consumatori.

 • La modul practic, cum este monitorizată calitatea apei potabile utilizate de întreprinderile cu profil alimentar și a apei îmbuteliate?

În scopul supravegherii calității și siguranței apei potabile utilizate de întreprinderile din domeniul alimentar și a apei potabile îmbuteliate, introduse pe piață, ANSA elaborează anual și implementează programe de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare.

 • Ce presupune acest program elaborat de ANSA?

Programul prevede un plan  de prelevare a probelor în care sunt indicați numărul de probe ce urmează a fi prelevate, indicatorii la care sunt investigați și locul de prelevare – școli, grădinițe, unități de producere a produselor alimentare sau unități de comercializare a apei potabile sau minerale îmbuteliate. 

 • Unde este verificată apa? La ce laboratoare?

Apa potabilă  este verificată în cadrul laboratoarelor acreditate în domeniu. Atunci când este aprobat programul de monitorizare, în baza licitațiilor publice la care participă mai multe laboratoare acreditate. În funcție de oferta laboratorului, câștigă licitația cel care corespunde cerințelor. Anul acesta toată apa potabilă este verificată la Instituția Publică Centrul Republican de Diagnostic Veterinar (CRDV).

 • ANSA nu are un laborator unde poate verifica calitatea apei?

CRDV-ul este laboratorul în care ANSA își exercită calitatea de fondator. Laboratorul CRDV este acreditat pentru a efectua diverse verificări microbiologice. În laborator se cercetează atât apa potabilă la indicii microbiologici de la unități de producere, cât și apa îmbuteliată. 

 • Ce a arătat ultimul raport al ANSA despre apa care se folosește la producere și apa îmbuteliată?

Raportul se publică la începutul anului următor. El include un număr de probe prelevate, câte neconformități au fost depistate, ce măsuri s-au întreprins.

 • În cazul când s-au depistat neconformități, cum se tratează apa care este folosită în domeniul alimentar, la prepararea bucatelor, cea îmbuteliată?

În ultimii ani la apa potabilă îmbuteliată nu s-au depistat neconformități în ce privește indicii microbiologici.  Totuși, în cazul când se depistează că vreun indicator nu corespunde indicatorilor microbiologici sau fizico-chimici, apa îmbuteliată se retrage de pe piață și se reîntoarce de la consumatori. Cu referire la apa care se utilizează de către întreprinderile din domeniul alimentar, în cazul când se depistează nereguli la indicii microbiologici, vă informez că se interzice de a o utiliza în procesul de procesare a produselor alimentare. Atunci se prescriu măsuri de remediere, cum ar fi dezinfecția rețelelor de distribuție, apoi se prelevează repetat probe pentru investigații de laborator. În cazul în care se constată că apa corespunde indicatorilor microbiologici, se anulează măsura restrictivă de interzicere a utilizării apei în procesul de producere.

 • Câte probe se prelevează anual la apa potabilă utilizată la producere?

Anual, peste 1000 de probe de apă.  Pentru anul 2023 sunt planificate 1300 de probe la întreprinderile cu profil alimentar. Aici sunt incluse și întreprinderile de producere animală, nonanimală, școli, grădinițe. Plus 20 de probe din apa potabilă îmbuteliată de diferiți producători sau importatori. Apa îmbuteliată, de origine autohtonă, se prelevează direct de la producător. Apa potabilă de import se prelevează direct din punctele de comercializare  către consumator.

 • Când au fost făcute ultimele controale la întreprinderile din domeniul alimentar? Verificările se fac după un anumit plan stabilit din timp sau atunci când sunt petiții?

Controalele și prelevarea probelor la apă se fac după un plan stabilit pe parcursul întregului an. Totodată, inspectorii în cadrul controalelor planificate, anuale, prelevează  inclusiv probe de apă. La fel, prelevările probei de apă pot avea loc când primim petiții, sesizări sau în cazul când s-au depistat toxiinfecții alimentare.

 • Cum este verificată apa îmbuteliată introdusă pe piață?

Apa îmbuteliată, potabilă, de import la fel se testează după un program de monitorizare aprobat. Dacă anii precedenți ea se verifica la momentul trecerii frontierei de stat, anul acesta s-a optat pentru a preleva probele direct de la punctele de comercializare către consumatori sau de la depozitele importatorilor. Totodată, vreau să menționez că, în momentul  trecerii frontierei de stat, de către inspectorii Posturilor de inspecție la frontieră este efectuat controlul fizic și controlul documentar al fiecărui lot de apă potabilă/minerală importată, inclusiv actele de însoțire precum și certificatul de calitate. 

 • Au fost depistate totuși neconformități?

În ultimii ani, nu au fost depistate neconformități la apa potabilă îmbuteliată, nici la cea autohtonă, nici la cea de import. 

 • În comerț găsim atât apă minerală cât și apă potabilă îmbuteliată. Prin ce se deosebește apa minerală naturală de apa potabilă obișnuită?

Apa minerală naturală se deosebește de cea potabilă prin metoda obținerii, este apa pură din punct de vedere  microbiologic, care-și are originea în zăcământ, în subteran. Apa minerală se obține direct din surse naturale, din sonde. Ea conține substanțele naturale, așa cum este extrasă din sursa de apă. Este filtrată, dezinfectată și îmbuteliată. Apa potabilă, după ce este extrasă din pământ, trece printr-un proces tehnologic complet – este desalinizată (demineralizată) complet, apoi îmbogățită cu săruri minerale după un conținut prestabilit. Fiecare apă potabilă are un conținut diferit de săruri minerale.

 • Care sunt informațiile obligatorii pe care trebuie să le conțină eticheta apei comercializate?

Fiecare apă potabilă/minerală naturală îmbuteliată pentru comercializare trebuie să fie etichetată în conformitate cu Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare,  cu următoarele specificări:

1) denumirea comercială a apei (apă minerală naturală, natural carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală naturală carbogazificată, etc.) cu indicațiile „decarbogazificată integral” sau „decarbogazificată parțial”;

2) denumirea locului unde se exploatează sursa și denumirea sursei, a fântânii arteziene; denumirea și adresa întreprinderii producătoare;

3) componența conform analizelor oficiale existente (menționând numărul procesului-verbal de încercări și instituția respectivă, informația despre conținutul analitic al apei, mineralizare, inclusiv compușii ce caracterizează componența apei);

4) locația în care este exploatată sursa și numele acesteia;

5) indicarea eventualelor tratamente;

6) termenul de valabilitate;

7) în cazul utilizării ambalajelor PET, se face mențiunea „Ambalaj de unică folosință”;

8) în cazul utilizării ambalajelor returnabile, se face mențiunea „Ambalaj reutilizabil”.

 • Apa are termen de valabilitate?

Termenul de valabilitate, conform Legii, îl stabilește producătorul, în funcție de metodele de obținere a apei, ambalajul utilizat, procesul tehnologic care este confirmat prin analize fizico-chimice și microbiologice pe o perioadă de timp. Astfel se și stabilește termenul de valabilitate al apei îmbuteliate – un an, doi ani. În funcție de procesul tehnologic de obținere, termenul de valabilitate este diferit, de la o apa îmbuteliată la alta.

 • Care sunt parametrii de calitate a apei potabile?

Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici și indicatori.

Valorile concentrațiilor maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt cele prevăzute în anexa Legii nr. 182/2019.

Parametrii microbiologici – Escherichia coli (E. coli), Enterococi (Streptococi fecali), etc.

Parametrii chimici – Acrilamidă, Antimoniu, Arsen, Benzen, Bromați, Cadmiu, Cianuri, Fluor, Plumb, etc.

Parametrii indicatori – Bacterii coliforme, Carbon organic total, Gust, Miros, Număr de colonii la 22 °C, pH, etc.

 • Consumatorii, dacă depistează apă potabilă îmbuteliată care nu corespunde cerințelor de calitate, cui se adresează?

Orice consumator este în drept să depună o petiție la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Petiția depusă trebuie să corespundă prevederilor Codului Administrativ al RM și anume:

Petiția poate fi depusă în scris la autoritatea publică, expediată prin poștă sau fax, transmisă în formă electronică, depusă verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal.

Petiția conține următoarele elemente:

 1. a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
 2. b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
 3. c) denumirea autorității publice;
 4. d) obiectul petiției și motivarea acesteia;
 5. e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

Petiția este însoțită, după caz, de documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare sau considerate utile de către petiționar pentru susținerea petiției sale (bon fiscal, foto, video).

 • Plângeri de la consumatori referitor la calitatea apei potabile îmbuteliate ați avut?

Au fost una sau două, însă, urmare a efectuării verificărilor de laborator, aspectele invocate în petiție nu au fost confirmate.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Guvernul Marii Britanii, și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partener al proiectului în municipiul Chișinău este Instituția Privată Publicația Periodică „Gazeta de Chișinău” care implementează proiectul „Prevenirea corupției în sectorul siguranței alimentare prin informare, formare și responsabilizare”.

 

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE