Politică de confidențialitate

Termeni și Condiții

Noțiuni
Prestator– „Headlight Media” S.R.L.,responsabilă de editarea și vânzarea ziarului „Gazeta de Chișinău” – publicație periodică, săptămânal independent, social-politic și de atitudine;
Serviciu– livrarea ziarului „Gazeta de Chișinău” (print sau PDF) în schimbul achitării abonamentului;
Consumator – persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă, inclusiv străină, care utilizează/achită/beneficiază de serviciul prestart;
Banca-partener – „Victoriabank” S.A., care deservește sistemul de plăți și prestează servicii de încasare a acestora.

Dispoziții generale
Prezentul serviciu oferă posibilitatea Consumatorului de a perfecta abonament(e)pentru ziarul „Gazeta de Chișinău”, completând formularul și achitând online plata pentru acesta/ea.

Consumatorulpoate alege perioada pentru care intenționează să se aboneze – 3, 6 și 12 luni. Dacă Consumatorul va efectua plata pentru abonament până la data de 20 a lunii curente, atunci va beneficia de serviciul dat, începând cu luna imediat următoare. Altfel serviciul va fi prestat începând cu luna ulterioară.

În dependență de preferințele sale,Consumatorul are posibilitatea de a opta pentru varianta PRINT sau PDF a ziarului.

Prin intermediul prezentului serviciu Consumatorii, aflați pe teritoriul Republicii Moldova și/sau în afara hotarelor acesteia, au posibilitatea de a perfecta abonamente șiîn favoarea persoanelor fizice terțe: în dar rudelor, prietenilor sau apropiaților, indicând în formular numele și adresele persoanelor respective; sau sub fomă de donație, celei/lor care nu au posibilitatea financiară necesară. În cel din urmă caz,Prestatorul își rezervă dreptul de a selecta persoanelecare vor beneficia de abonamentele donate, desfășurând campanii de selectare și informare prin intermediul ziarului și/sau paginii web: gazetadechisinau.md.

Raporturile juridice rezultate din editarea și valorificarea publicației periodice „Gazeta de Chisinau” cad sub incidența Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind drepturile de autor și drepturilor conexe.

Ordineade efectuare a plăților
Pentru a efectua plata serviciului Consumatorul în dependență de subiect (persoană fizică sau juridică) va da clik pe prețul de abonament, corespunzător perioadei de abonare – 3, 6 și 12 luni, reprezentate în tabelul din pagina de start https://gazetadechisinau.md/abonament/. Ulterior, după caz, va indica numărul (cantitatea), și va da clik pe „Actualizează coșul” pentru a totaliza prețul, care urmează a fi achitat. După ce va bifa varianta PRINT sau PDF a ziarului pentru care optează, va completa rubricile formularului și va face cunoștință cu termenii și condițiile de prestare a serviciului, confirmând prin bifarea rubricii respective.

După completarea formularului, dând clik pe „Plasează comanda”, consumatorul va fi redirecționat pe pagina plăților online a S.A. „Victoriabank” (https://ecomt.victoriabank.md/), încareva indica datele cardului bancarVISA/MasterCard: numărul cardului, perioada de valabilitate și codul secret ce permite efectuarea plății online.

Transmiterea datelor se efectuează exclusiv prin intermediul rețelelor băncii emitente a cardului bancar și al băncii-partenere – S.A. „Victoriabank”, care deservește sistemul de plăți, ambele asigurând protejarea și prelucrarea informației transmise.

Plățile urmează a fi realizate în moneda națională a Republicii Moldova, iar convertirea, în caz de necesitate, se va efectua conform cursului din ziua respectivă.

După efectuarea cu succes a plății, sistemul va expediaConsumatorului în formă electronică confirmarea privind acceptarea comenzii și chitanța ce va conține informația aferentă plății în cauză, pe care Consumatorul la decizia sa, poate să o descarce și să o tipărească.

Condiții privind livrarea serviciului
Livrarea variantei PRINT a ziarului „Gazeta de Chișinău” se efectuează doar pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul serviciului de distribuție a Î.S. „Poșta Moldovei”, conform programului său de activitate, la adresa poștală, indicată în formular de către Consumator.

Varianta PDF, va fi expediată Consumatorului în ziua publicării ziarului, la adresa electronică indicată în formular.

Prestatorul nu este responsabil pentru furnizarea incorectă a datelor de către Consumator. Ultimul fiind obligat să acopere costurile generate de informația eronată și, după caz, cele de modificarea datelor.

Condiții de revocare totală/parțială a sumelor
Consumatorul este în drept să solicite returnarea sumei până la expirarea termenului de 14 zile din data recepționării confirmării acceptării comenzii prin expedierea în adresa Prestatorului a notificării de revocare. Notificarea privind revocareasumelor urmează a fi expediată la adresa:Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2a, nr. 23, MD-2004 saugazetadechisinau@gmail.com .

Dacă, în interiorul termenului de revocare, comanda a fost procesată și/sau Consumatorul a recepționat una sau mai multe ediții a ziarului (PRINT sau PDF), acesta este în drept să pretindă doar la o returnare parțială, cu reținerea costurilor serviciului prestat.

Obligația de restituire nu se aplică comisioanelor bancare achitate de Consumator pentru plata sumelor respective către Prestator, precum și pierderilor suportate de Consumator în legătură cu contesatrea plăților sau cu convertirea în altă monedă a sumelor primite, în cazul în care contul bancar al Consumatorului este în altă monedă decât cea în care s-a efectuat plata inițială și restituirea.

Prestatorul este obligat să restituie total sau parțial sumele primite de la Consumator, utilizând aceeași modalitate în care au fost încasate, nu mai târziu de 14 zile de la data când a fost informat despre decizia de revocare.

Confidențialitatea
În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Consumatorul acordă Prestatorului consimțământul în vederea utilizării datelor sale cu caracter personal, careeste în drept să utilizeze informația oferită exclusiv legat de necesitatea prestării serviciului.

Dispoziții finale
Termenii și Condițiile specificate sunt aplicabile față de Prestator și Consumator din momentul efectuării plății și acționează pe durata prestării serviciului.

Relațiile dintre Prestator și Consumator  neprevăzute de prezentele Termeni și Condiții, sunt reglementate de normele, aplicabile față de acest tip de relații juridice, stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova.