Comunitatea ştiinţifică şi culturală din Republica Moldova îşi exprimă „profunda nedumerire şi indignare privind statutul actual, ambiguu, artificial şi toxic, al Academiei de Ştiinţe a Moldovei”. AȘM califică declarația drept „atacuri nefondate asupra Academiei de Științe a Moldovei”

2558
0

La redacția Gazetei de Chișinău a parvenit o declarație semnată de Comunitatea ştiinţifică şi culturală din Republica Moldova care îşi exprimă „profunda nedumerire şi indignare privind statutul actual, ambiguu, artificial şi toxic, al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, generator de permanente decizii voluntariste şi tensiuni nocive atât pentru ştiinţă, cât şi pentru societate”. Declarația este adresată  Preşedintei Republicii Moldova, Maia SANDU, Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor GROSU, şi Prim-ministrului Republicii Moldova, Dorin RECEAN.

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

La solicitarea „Gazetei de Chișinău” Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a venit cu un comentariu la Declarația semnată de oameni de știință, scriitori, editori etc, prin care califică Declarația drept „atacuri nefondate asupra Academiei de Științe a Moldovei”.

Publicăm în continuare Declarația Comunității ştiinţifice şi culturale din Republica Moldova precum și comentariul-replică al Academiei de Științe a Moldovei, semnat de academicieni și membri corespondenți ai AȘM.

Redacția „Gazetei de Chișinău” vă oferă posibilitatea de a comenta și a vă expune punctul de vedere vizavi de aceste disensiuni.

 

În atenţia excelenţelor Sale
dnei Preşedintă a Republicii Moldova, Maia SANDU,
dlui Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, Igor GROSU şi dlui Prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin RECEAN

 

 

DECLARAŢIE

 

Comunitatea ştiinţifică şi culturală din Republica Moldova îşi exprimă profunda nedumerire şi indignare privind statutul actual, ambiguu, artificial şi toxic, al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, generator de permanente decizii voluntariste şi tensiuni nocive atât pentru ştiinţă, cât şi pentru societate. 

ASM ESTE O STRUCTURĂ ANTIŞTIINŢIFICĂ 

 • De când a rămas fără institutele de cercetare, ASM demonstrează un indiferentism total în raport cu instituţiile de cercetare şi cu rolul de promovare a unor politici de cercetare la nivelul zilei de azi în Republica Moldova;
 • Deşi îi lipseşte componenta cercetării, ASM este organul de expertiză a proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, cu experţi care ştiu pe cine evaluează, fără ca cei evaluaţi să ştie de cine sunt evaluaţi. Dar, de cele mai multe ori, expertizele sunt trucate, experţii anonimi fiind aleşi după bunul plac al conducerii ASM, în scopul răfuielilor cu echipele de cercetare incomode sau\şi în scopul promovărilor de gaşcă. Aşa-zişii „experţi” nu poartă nici o responsabilitate faţă de evaluările lor şi nu există posibilitatea contestării expertizelor nedrepte şi tendenţioase, fapt care conferă acestor expertize un caracter aleatoriu, antiştiinţific;
 • Alegerile de noi membri ai ASM, cum au demonstrat alegerile în curs, sunt aranjate în aşa fel ca, în principal, să câştige concursul doar persoane loiale conducerii ASM, în vederea asigurării succesului pentru un nou mandat, din 2024, a actualei conduceri. 

ASM ESTE O STRUCTURĂ PARAZITARĂ, BUGETOFAGĂ ŞI INEFICIENTĂ 

 • AŞM „înghite” din bugetul statului anual peste 20 de milioane de lei, fără a produce ceva viabil în plan ştiinţific şi societal. Activităţile AŞM se reduc la prelegeri online ţinute de invitaţi cu scopul de a crea o aparenţă de „activitate ştiinţifică”. Aceste prelegeri nu au însă o altă finalitate decât vanitatea de savanţi provinciali a conducerii AŞM de a se regăsi pentru câteva ore faţă în faţă, fie şi în spaţiul virtual al intemetului, cu nişte personalităţi de notorietate mondială cu îndepărtate sau presupuse origini autohtone;
 • Fără institutele de cercetare, cu care nu mai are nicio legătură, AŞM funcţionează inerţial, ca o instituţie autistă, sectantă, doar pentru a menţine la putere actuala conducere a AŞM. Activităţile AŞM nu mai au nici relevanţă ştiinţifică şi nici utilitate socială. Rolul pe care şi-l asumă AŞM de a prezenta anual „starea ştiinţei” este impropriu (fiind asumat doar pentru a-şi da importanţă), întrucât AŞM nu deţine institute de cercetare, nu contribuie cu nimic la realizările ştiinţifice ale cercetătorilor şi nu posedă mecanisme de evaluare a cercetării. 
 • Drept urmare, cerem instituţiilor abilitate ale R. Moldova să supună urgent unei expertize complexe „activitatea ştiinţifică” a AŞM şi modul în care sunt folosiţi banii publici de către ea. 

AŞM ESTE O STRUCTURĂ ANTINAŢIONALĂ 

 • AŞM, confundată în declaraţiile şi activităţile ei publice totalmente cu actuala conducere loială Preşedintelui I. Tighineanu, se ghidează mereu de un oportunism politic de circumstanţă, care are în vizor doar confortul personal al oligarhiei „academice” de pe lângă Preşedintele AŞM. De aici şi multiplele ei declicuri în contrasens cu interesul naţional;
 • AŞM, cu o îndărătnicie de mecanism deraiat, a preferat să funcţioneze inerţial, într-o tăcere aprobatoare perfectă cu absurdităţile şi elucubraţiile debitate de ex-preşedintele Igor Dodon;
 • Cu totul revoltătoare a fost calificarea declaraţiilor Institutului de Istorie şi Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în apărarea limbii române în faţa ameninţărilor bolşevice ale lui Dodon drept „provocatoare”;
 • Concludent a fost şi modul cum s-a angajat AŞM în electorala prezidenţială trecută. Deşi statutul ei de for ştiinţific dicta o legitimă distanţare şi imparţialitate, conducerea AŞM a organizat o întâlnire de reverenţă cu candidatul socialist, facându-se a uita că este şi un alt candidat, cel al PAS-lui;
 • Mai încoace, războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei a fost numit – deloc întâmplător! – de preşedintele I. Tighineanu „operaţiune militară specială”, în acord cu limbajul propagandei ruseşti, iar la o replică tăioasă a maestrului Eugen Doga, acestuia i-a fost organizat un adevărat linşaj public de către membrii oligarhatului academic, ceea ce este cu totul strigător la cer.

În baza celor expuse, cerem insistent sistarea alegerilor aranjate în derulare ale noilor membri şi convocarea de urgenţă a unei Adunări Generale a AŞM. Dat fiind faptul că asupra actualului Preşedinte atârnă, greu, „pactul diavolului” cu fosta conducere a statului girată de oligarhul Plahotniuc, în AŞM e nevoie de nişte alegeri libere şi democratice, care ar deschide ecluzele spre constituirea unui adevărat for naţional al ŞTIINŢEI.

 NINA CORCINSCHI, dr. hab. în filologie, conf. univ, director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

VASILE BAHNARU, dr. hab. în filologie,

prof. univ.

Alexandru BURLACU, dr. hab. în filologie, profesor universitar

ANDREI ȚURCANU, dr. hab. în filologie, scriitor

MARIA ȘLEAHTIȚCHI, dr. hab. în filologie, director al Muzeului Național al Literaturii Române

VLADIMIR BEȘLEAGĂ, scriitor

NICOLAE RUSU, Președintele FL, scriitor

VERONICA BOLDIȘOR, istoric, membră USM

TEO CHIRIAC, președintele al Uniunii Scriitorilor din Moldova

VAL BUTNARU, scriitor, director Jurnal Trust Media

ION MERIUȚĂ, dr. hab., prof. univ., acad. al AȘ Medicale din România și Republica Moldova, director al Institutului de Fiziologie și Sancreatologie,

Deputat în Primul Parlament

FLORINA BREAZU, președinta Uniunii Artiștilor Plastici

din Republica Moldova, dr. în arte vizuale

IRAIDA CONDREA, dr. hab., profesor universitar

ARCADIE SUCEVEANU, scriitor, ex.-președinte USM

VITALIE CIOBANU, scriitor, președinte Moldova  PENCentru

EMILIAN GALAICU-PĂUN, scriitor, redactor-șef al Editurii Cartier

ALEXANDRU COSMESCU, dr. în filologie,

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

FELICIA CENUȘĂ, dr. în filologie,

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

VIORICA RĂILEANU, dr. în filologie,

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

CONSTANTIN IVANOV, dr. în filologie,

șeful Sectorului de literatură română contemporană al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

NADEJDA IVANOV, dr. în filologie,

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

LILIA BOTNARI, dr. în filologie, șef al Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

EUGENIA MINCU, dr. hab. în filologie,

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

DORINA MACOVEI , dr. în filologie,

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

GALINA ANIȚOI , dr. în filologie,

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

NICOLAE LEAHU, dr. în filologie,

șef al Catedrei de Literatură Română și Universală a Universității de Stat „A. Russo” din Bălți

ANA VULPE, dr. în filologie, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

TATIANA POTÂNG, dr. în filologie,

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

VLAD CARAMAN, dr. în filologie, UPS „Ion Creangă”, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

MIRCEA V. CIOBANU, scriitor, critic literar, redactor-șef al Editurii Știința

MARGARETA CURTESCU, cercetător științific coordonator, dr. în filologie, scriitoare

VASILE FEDAȘ, dr. în științe medicale, USM,

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

VLADIMIR CARAUȘ, dr. în științe biologice, USM, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

 1. STRUTINSCHI, dr. hab., prof., conducător

al Centrului de cercetare experimentală USM

 1. BALAN, dr. hab., conf. univ., șef Laborator

Fiziologie și Sănătatea Reproductivă, USM

NICOLAE ROȘCA, dr. în biologie, cercetător

științific coordonator, Institutul de Fiziologie și Sancreatologie

 

Comentariul Academiei de Științe a Moldovei

La solicitarea Dvs de a veni cu un comentariu la Declarația semnată de mai multe persoane din Republica Moldova, menționăm că ea conține atacuri nefondate asupra Academiei de Științe a Moldovei.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile Legii și ale Statutului AȘM, Academia de Științe a Moldovei este constituită din membri titulari (academicieni), membri corespondenți, membri de onoare și membri desemnați ai Secțiilor de științe, care aduc o contribuție substanțială la dezvoltarea cercetării, inovării și culturii.

Printre atribuțiile stabilite de Codul cu privire la știință și inovare se numără expertizarea și evaluarea rezultatelor proiectelor științifice.

Referitor la alegerile noilor membri corespondenți, remarcăm că au fost organizate în conformitate cu Regulamentul aprobat de Adunarea Generală a membrilor titulari și corespondenți din 26 octombrie 2022, asigurându-se transparența și respectarea principiilor democratice (inclusiv transmiterea directă în premieră a rapoartelor științifice ale participanților la concurs).

Or, în Declarație, se aduce o insultă nepermisă personalităților notorii, care s-au distins prin lucrări de mare valoare științifică și practică.

În Declarație sunt numeroase neadevăruri, în special în ceea ce se spune despre activitatea academiei, „indiferentismul” manifestat față de limba română și de războiul Rusiei asupra Ucrainei.

Acțiunile care au urmat după Hotărârile Prezidiului și Adunării Generale a AȘM privind denumirea corectă a limbii pe care o vorbim – limba română – conferințe, simpozioane, prelegeri publice, ținute în cadrul Sărbătorii Naționale „Limba noastră cea română” și al comemorării zilei de naștere a marelui Eminescu, asociată Zilei Naționale a Culturii, sunt o dovadă că Academia noastră a susținut și a promovat consecvent adevărul științific despre limba română.

În ce privește atitudinea față de războiul dus de Rusia asupra Ucrainei, AȘM s-a pronunțat în mod decis împotriva acestuia, organizând și o serie de manifestări științifice, împreună cu alte Academii și cu Laureați ai Premiului Nobel, întâlniri cu E.S. Marko Shevchenko, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în Republica Moldova, cu europarlamentari s.a. Reiterăm, că toate acțiunile întreprinse de Academia de Științe a Moldovei referitoare la chestiunile în cauză au fost pe larg reflectate pe portalul instituției (www.asm.md).

Este clar că Declarația urmărește scopul de a destabiliza situația din domeniul științei și de a introduce haos în activitatea comunității științifice.

 

 1. Acad. ABABII Ion
 2. Acad. ARNAUTOV Vladimir
 3. Acad. BELOSTECINIC Grigore
 4. Acad. CIMPOI Mihai
 5. Acad. GĂINĂ Boris
 6. Acad. GHIDIRIM Gheorghe
 7. Acad. GUDUMAC Eva
 8. Acad. GULEA Aurelian
 9. Acad. LUPAȘCU Tudor
 10. Acad. MUSTEA Gheorghe
 11. Acad. POPOVICI Mihai
 12. Acad. ROȘCA Alexandru
 13. Acad. RUSNAC Gheorghe
 14. Acad. ȘIȘCANU Gheorghe
 15. Acad. TIGHINEANU Ion
 16. Acad. TODIRAȘ Ion
 17. m. c. COJOCARU Svetlana
 18. m. c. GAINDRIC Constantin
 19. m. c. HADÂRCĂ Ion
 20. m. c. MORARU Victor
 21. m. c. PRISĂCARI Viorel
 22. m. c. STRATAN Alexandru
 23. m. c. ȘLAPAC Mariana
 24. m. c. ȚIULEANU Dumitru

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE