Cum erau mituiți lucrătorii din comisariate

828
0

Am mai scris despre miile de aventurieri, rătăciţi, desfrânaţi, borfaşi şi beţivani aduşi din Rusia şi Ucraina în Basarabia de către ocupanţii sovietici mai întâi în 1940, apoi în 1944. Infracţiunile şi crimele săvârşite de aceştia nici azi nu au fost pedepsite… Despre comportamentul unui funcţionar venit pe turela tancului este vorba în Hotărârea CR Târnova al PC(b) din RSSM privind excluderea din partid a lui Perekidailov C.M.i

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

STRICT SECRET

Perekidailov Chiril Mihailovici – anul naşterii 1914, membru al PC(b) al URSS din anul 1940, biletul de partid nr., ucrainean, funcţionar, studii primare. În momentul deschiderii dosarului lucra şef adjunct al secţiei raionale Târnova a NKVD-ului. În prezent lucrează împuternicit operativ al secţiei judeţene Soroca al secţiei NKVD.

S-a stabilit: Perekidailov C.M., activând în raionul Târnova, se dedica sistematic beţiilor şi s-a compromis ca comunist. La 10 octombrie 1944, şi-a permis o beţie şi un comportament huliganic în apartamentul lui Grigorievscaia. În timpul scandalului, ghimnastiorca (un fel de cămaşă din stofă groasă, pe care o purtau soldaţii şi ofiţerii sovietici – Al. M.) în care se afla şi biletul de partid a fost aruncată în stradă. A doua zi, participanţii la beţie i-au înmânat lui Perekidailov ghimnastiorca şi biletul de partid. La 29 octombrie 1944, a participat la o altă beţie. În stare de ebrietate şi scandal i s-au furat biletul de partid şi alte documente. Biletul de partid n-a fost găsit…”

Ocupanţii erau plini de importanţă, cu aere de superioritate faţă de populaţia băştinaşă, cu un comportament obraznic şi violent, lacomi şi hrăpăreţi, care dădeau interesului personal şi burții proprii importanță republicană. Cu cât funcţia era mai înaltă, cu atât posibilităţile de îmbogăţire fără muncă erau mai sigure, iar riscul de a fi pedepsit era nul.

Documentele selectate, traduse din limba rusă de autorul acestor rânduri şi incluse în prezentul material sunt documente redactate de instituţii sovietice autoritare, adică cu o credibilitate de sută la sută.

La începutul anului 1944, situaţia de pe frontul de est se schimbase în favoarea URSS, lucru care a devenit posibil datorită victoriei ruşilor de la Stalingrad. Deja în primăvară câteva raioane din nordul Basarabiei au fost reocupate de oştirile sovietice.

Comportamentul ocupanţilor este previzibil în toate perioadele istorice, care se caracterizează prin batjocură şi violență faţă de băştinaşi, lipsa fricii că vor fi pedepsiţi pentru faptele săvârşite. Mai pe scurt – învingătorii nu sunt judecați!

Iată un document cutremurător ce exprimă imaginea adevărată a stăpânului sovietic venit în Basarabia pentru a ne aduce „eliberarea stalinistă”:

STRICT SECRET

Şefului secţiei militare a CC al PC(B)

al Moldovei, tov. Fonariov

CERTIFICAT

În urma verificării faptelor descrise în nota informativă a secretarului CR al PC(b)M din Târnova de tov. Korolkov, din 27 decembrie 1945, despre abuzul de putere, corupţia şi demoralizarea ofiţerilor Comisariatului militar raional, Vă informăm următoarele:

Şeful secţiei nr.1, locotenent superior tov. Goncearov, folosindu-se de funcţia deţinută, nelegitim, elibera certificate fictive şi livrete militare false dezertorilor de pe front şi din industria militară cu nota „nu este apt de serviciul militar”, atribuindu-le diferite articole şi boli, potrivit cărora, aceștia nu puteau fi mobilizaţi şi îşi continuau liniştit traiul în gospodăriile lor. Pentru documentele eliberate, de regulă, tov. Goncearov lua de la cetăţenii dezertori mită în bani şi produse alimentare, participa la banchete şi nunţi organizate de dezertori şi de cei ce se eschivau de la serviciul militar, aflaţi în evidenţa Comisariatului militar raional Târnova.

Pentru acest scop, tov. Goncearov avea câţiva oameni în anturajul său care se ocupau de transmiterea mitei la domiciliu. De exemplu: tov. Goncearov, prin intermediul cetăţenei Cogan Haica, a eliberat un certificat fals dezertorului Tcaci Trofim Grigorievici, pentru care Cogan a primit de la Tcaci 2000 de ruble, din care 1000 de ruble Cogan le-a transmis lui Goncearov. În felul acesta, prin cetăţeana Cogan, au fost transmise documente de la scoaterea din evidenţă militară a dezertorilor Zisman, Volico, ultimul a dat mită în valoare de 1000 de ruble, din care Cogan a transmis 600 de ruble lui Goncearov, Bliuma Moha a dat 1400 de ruble, din care lui Goncearov i s-au transmis 850 de ruble. În discuţie cu cetăţeana Cogan toate faptele au fost confirmate de ea, mai mult decât atât, ea a recunoscut că lua mită de la persoanele nominalizate şi i-o transmitea lui Goncearov; acest lucru avea loc în cabinetul tov. Goncearov sau, uneori, acasă, în prezenţa soţiei sale. Cea mai mare parte a banilor primiți era transmisă lui Goncearov, restul și-l atribuia sie.

Goncearov le-a eliberat şi altor cetăţeni (Cuşari Grigori Ălievici, Gherco, Ţemerman ş.a.) certificate privind eliberarea de la serviciul militar şi de la lucrul în industria militară.

În afară de aceasta, Goncearov participa activ la nunţi, care trebuie considerate ca mită, dar în altă formă. De exemplu, în satul Târnova la cetăţeanul Coun, numele căruia Goncearov nu-l cunoştea, la invitaţia fratelui Coun Ivan Efimovici, a participat la petrecerea în armată a premilitarului Colesnic Vasile, în satul Codrenii Noi a participat la nuntă şi la multe alte petreceri şi nunţi. Participarea lui Goncearov la nunţi este legată de dezertori şi persoane care se eschivau de la serviciul militar.

Tov. Goncearov în activitatea sa criminală avea în anturajul său oameni care îi transmiteau mita şi îl invitau la petreceri şi nunţi.

Aceștia primeau de la Goncearov documentele corespunzătoare, pe care acesta le elibera cu mare plăcere. Din discuţiile cu tov. Goncearov, în prezenţa reprezentantului secţiei politice a comisariatului militar republican, maiorul Teslea, şi a şefului secţiei militare a comitetului judeţean Soroca al PC(b)M, tov. Ciurban, la 22 ianuarie 1946 tov. Goncearov, a recunoscut parţial activitatea sa criminală, care constă în eliberarea documentelor false celor dezertaţi de pe front, dezertorilor din industria militară şi celor care se eschivau de la serviciul militar, pentru care lua mită în bani şi produse. Tov. Goncearov a prezentat o notă informativă la acest subiect.

E necesar de menţionat că tov. Goncearov, în calitate de comunist şi ofiţer, n-a recunoscut activitatea sa antipartinică şi antistatală, încercând să ascundă multe fapte care au avut loc, ce necesită să fie verificate de organele de anchetă ale procuraturii militare.

Un alt fapt este comportamentul amoral al şefului secţiei 2, fiind totodată şi secretar al organizaţiei de partid a Comisariatului militar raional, căpitanul tov. Hantimirov, care lucrează în Comisariatul militar raional Târnova încă de la formare. Pe tot parcursul acestei perioade, tov. Hantimirov era antrenat în beţii sistematice, făcându-i companie lui Goncearov. Deseori participa la tot felul de petreceri şi nunţi împreună cu Goncearov, iar prin diferite minciuni silea femeile şi fetele să aibă cu el relaţii intime. Aflat în stare de ebrietate, a provocat de trei ori certuri violente cu bătăi ale ortacilor şi folosirea pistolului din dotare; ultimul caz a avut loc în apartamentul lui Goncearov, când Hantimirov, beat, a tras de câteva ori din pistol.

Tov. Hantimirov, cu minciuni şi promisiuni de tot felul, forţa femeile să concubineze cu el şi, prin escrocherii, extorca mijloace pentru petreceri şi beţii; de exemplu, Hantimirov a concubinat cu fosta lucrătoare a comisariatului militar, cetăţeana Lalezinova, care era contabilă. Într-un termen foarte scurt, ea a cheltuit cu el 4000 de ruble, tot ea a cumpărat cizme de iuft şi le-a dăruit lui Hantimirov.

Hantimirov la rândul său i-a promis că se va căsători cu ea, dar, când s-a aflat că Lalezinova a cheltuit mijloacele statului, a fost eliberată de la comisariatul militar, el a refuzat să-şi onoreze promisiunea şi s-a căsătorit cu alta.

Despre comportamentul amoral al lui Hantimirov pot fi aduse mai multe exemple. Tov. Hantimirov, fiind secretar al organizaţiei de partid a comisariatului militar, n-a luat nici o măsură partinică pentru a-i influența pe comunişti şi pe ceilalţi lucrători care se ocupau cu beţiile şi luau mită de la dezertori şi cei care se eschivau de la serviciul militar, iar tov. Goncearov şi Hantimirov, din contra, ascundeau toate cazurile criminale şi prin această activitate au devenit complici.

În discuţie cu tov. Hantimirov în prezenţa reprezentantului Comisariatului Militar Republican, tov. Teslea, şi a şefului secţiei militare a Comitetului Judeţean al PC(b)M, tov. Ciurbanov, Hantimirov a recunoscut toate faptele expuse mai sus.

Consider că tovarăşii Goncearov şi Hantimirov, prin comportamentul lor manifestat prin beţii sistematice, uneori cu scandaluri şi folosirea armelor din dotare, luare de mită şi depravare, subminează autoritatea ofiţerului sovietic în ochii populaţiei locale şi încrederea faţă de instituţia militară, cum este voenkomatul (comisariatul militar – Al.M.), şi prin aceasta toarnă apă la moara duşmanilor puterii sovietice.

Tovarăşii Goncearov şi Hantimirov, ca membri al partidului bolşevic, au pătat imaginea comunistului şi responsabilitatea în faţa partidului. Din acest motiv Goncearov şi Hantimirov nu merită să poarte înaltul titlu de comunist şi trebuie pedepsiţi aspru până la excluderea din rândurile partidului.

E necesar să menționăm atitudinea neserioasă a comisarului militar republican, tov. Korsun, în cercetarea faptelor despre încălcarea legislaţiei revoluţionare şi activitatea criminală a subalternilor faţă de populaţia locală. De exemplu, după ce au parvenit semnale din raionul Târnova despre activitatea criminală a lui Goncearov şi altor lucrători ai comisariatului militar, în raion a sosit tov. Korsun, şeful secţiei cadre a Comisariatului Militar Republican, tov. Kuşnarev, şi procurorul militar. Procurorul raionului Târnova, tov. Şevcenco, a transmis procurorului militar toate materialele anchetei prealabile şi certificatele false, eliberate de Goncearov dezertorilor. Despre această transmitere a fost informat tov. Korsun. Se părea că erau destule mărturii pentru continuarea anchetei şi pedepsirea celor vinovaţi. Dar tov. Korsun nu a găsit de cuviinţă să discute cu lucrătorii comisariatului militar, inclusiv cu tov. Doncenco, care a semnalat despre activitatea criminală a lui Goncearov, cu atât mai mult cu cât nu a vorbit nici cu Goncearov.

În consecinţă, tov. Korsun a venit la comisariatul militar Târnova, unde numai s-a arătat, promiţând să revină, dar a plecat la Chişinău şi nimeni nu l-a mai văzut. Până azi nu se cunoaşte locul aflării materialelor transmise procurorului militar şi ce măsuri anume au fost luate privind activitatea criminală a lui Goncearov.

Din discuţiile cu tov. Teslea am aflat că procurorul militar a transmis un certificat Comisariatului Militar Republican în care se menţionează că faptele activităţii criminale a lui Goncearov nu s-au adeverit şi astfel tov. Korsun s-a liniştit. Toate acestea vorbesc despre faptul că tov. Korsun se străduie să nu scoată gunoiul din casă şi protejează persoanele ce trebuie alungate de la serviciu şi din rândurile PC(b), iar acestea continuă să lucreze şi să se descompună politic şi moral.

Consider necesar ca despre activitatea tov. Korsun să comunic secţiei politice din districtul militar Odesa, pentru a lua măsuri administrative faţă de tov. Korsun.

Instructor secţia militară a CC PC(b) M (semnat) Polejaev2

i AOSPRM,F.51, inv. 3,d. 22 , f. 207.

2 AOSPRM, F. 51, inv. 4, d. 432, f. 6-8.

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE