Crimele sovietice la Consulatul Italian din Chișinău (II)

888
0

Continuăm să comemorăm victimele odioaselor crime sovietice, săvârșite la fostul Consulat Italian din Chișinău.

La sfârșitul lunii august 1941, autoritățile române au format o comisie de stat, pentru a depista crimele ocupanților. Despre cum a găsit administrația română Basarabia ne vorbesc documentele de arhivă depozitate la Arhiva Națională a Republicii Moldova, adică constatările comisiei nominalizate mai sus.

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

Documentul 4

Chestura Poliţiei Chişinău

Bir. Siguranţei

Direcţiunea Generală a Poliţiei

Urmare la telegrama Nr.__ procedându-se la deshumarea celor arestaţi şi executaţi de N.K.V.D., serviciul judeţean şi îngropaţi în curtea localului fostului consulat italian de pe str. Viilor nr. 102, s-au scos din gropile comune până astăzi 54 de cadavre de bărbaţi, care după aspectul lor, precum şi din diverse acte reiese că sunt intelectuali. Victimele în majoritate au fost executate prin împuşcare în cap din spate.

Într-o groapă s-au găsit toate cadavrele cu mâinile legate.

S-a mai găsit o căldare şi un panou având desenat un craniu cu numeroase perforări de gloanţe care denotă că au fost folosite în vederea execuţiei.

S-au identificat până acum între cadavre: doi fraţi Tanţu Petre şi Pavel, fiii fostului Prefect de Lăpuşna, preotul Tudorache, Nazarov etc.

La Tanţu Petru s-a găsit în buzunar sentinţa de condamnare dată de Tribunalul N.K.V.D. la data de 23 iunie a.c. pentru motivul că inculpatul e fiu de ofiţer din fosta armată imperialistă.

S-au găsit costume preoţeşti, de elevi de liceu şi de studenţi.

Se constată că împuşcarea s-a făcut în serii, iar cadavrele au fost aruncate în gropi comune în stare muribundă şi în dezordine. Deshumarea continuă.

Totodată raportăm că în subteranele Palatului Metropolitan local, unde se afla instalat Consistoriul bisericii şi fabrica de lumânări şi unde sub ruşi era secţia de spionaj a N.K.V.D.-ului, s-au descoperit mai multe celule individuale unde erau deţinute persoanele cele mai suspecte şi mai importante care trebuiau să fie cercetate cu o grijă deosebită.

În aceeaşi subterană, pe lângă birourile de cercetări amenajate, s-au găsit instrumente speciale de tortură folosindu-se îndeosebi curentul electric.

Instalaţiile au încercat să le distrugă dar sunt în măsura de a fi reconstruite.

Suntem în căutarea persoanelor ce au fost anchetate şi au rămas în viaţă.

Cadavrele urmează a se înmormânta la cimitirul ortodox.

Chestorul Poliţiei

Maior Al. Vasilescu

ANRM, F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 22, 23

Documentul 5

GUVERNĂMÂNTUL BASARABEAN

Nr. 231/c

16 septembrie 1941

Domnule chestor,

În urma ordinului expres al Domnului Mareşal Antonescu, Conducătorul Statului, ne veţi înainta de urgenţă patru copii de pe întregul dosar în legătură cu descoperirile de la fostul Consulat Italian, cuprinzând în afară de datele anchetei, fotografii făcute la faţa locului, (patru serii) foto copii după sentinţele găsite asupra victimelor (patru serii) declaraţii etc.

Trebuie să fim în posesia acestui material până la 20 septembrie a.c.

L.Ş. Guvernatorul Basarabiei

Lt. colonel D. Rădulescu

(semnătura)

ANRM, F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 32

Documentul 6 (tradus din rusă – Al. Moraru)

Extras din sentinţă

în numele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Sesiunea în deplasare a Tribunalului Militar al Circumscripției Odesa, în componenţa juriştilor militari Grigorenko, Stepanov şi alţii,

în anul 1941, iunie, ziua 8, în oraşul Chişinău, în urma examinării în proces judecătoresc închis a dosarului cu privire la acuzarea lui:

1. Tislaru Ivan Pavlovici, anul naşterii 1896, locuitor al oraşului Chişinău, RSSM, supus român, din ţărani-mijlocaşi, conform statutului social – slujbaş, cu studii începătoare, până la arest a lucrat ca conductor principal în transportul feroviar, fost membru al Partidului „Frontul Renaşterii Naţionale”, fără antecedente penale.

2. Banu Ilia Ivanovici, anul naşterii 1885, român, supus român, din ţărani-mijlocaşi, conform statutului social – slujbaş, fost membru al Partidului „Frontul Renaşterii Naţionale”, cu studii începătoare, a lucrat ca conductor principal în transportul feroviar, locuitor al or. Chişinău, fără antecedente penale.

3. Doroftei Deonisii Ivanovici, anul naşterii 1910, originar şi locuitor al oraşului Chişinău, din familie de slujbaşi, slujbaş, cu studii începătoare, fost membru al Partidului „Frontul Renaşterii Naţionale”, a lucrat ca conductor principal în transportul feroviar, fără antecedente penale, cetăţean român.

4. Truşco Ene Gheorghivici, anul naşterii 1895, originar din satul Valdo-Vineşti, judeţul Roman, român, supus român, din ţărani mijlocaşi, conform statutului social – slujbaş, cu studii începătoare, a lucrat ca conductor principal în transportul feroviar, locuitor al or. Chişinău, fără antecedente penale.

5. Schiba Nicolai Andreievici, anul naşterii 1905, originar din oraşul Perm – URSS, rus, supus român, fost membru al Partidului „Frontul Renaşterii Naţionale”, cu studii medii, a lucrat ca conductor principal în transportul feroviar, locuitor al or. Chişinău, fără antecedente penale.

6. Vieru Dmitrii Fiodorovici, anul naşterii 1893, originar şi locuitor al or. Chişinău, moldovean, supus român, din ţărani săraci, conform statutului social – slujbaş, fost membru al Partidului „Frontul Renaşterii Naţionale”, cu studii începătoare, a lucrat ca conductor principal în transportul feroviar, locuitor al or. Chişinău, fără antecedente penale.

7. Guţu Fiodor Ivanovici, anul naşterii 1899, originar din oraşul Gorodici-Nou, judeţul Soroca, moldovean, supus român, din ţărani săraci, conform statutului social – slujbaş, fost membru al Partidului „Frontul Renaşterii Naţionale”, cu studii medii, a lucrat ca agent de primire-predare a bunurilor dintr-o ţară străină în URSS, fără antecedente penale,

– de infracţiune, prevazută în art. 54-6 alin.1 din Codul Penal al Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene,

a stabilit:

În baza celor expuse, Tribunalul Militar consideră demonstrată vinovăţia acuzaţilor Tislaru, Banu, Truşco, Schiba, Guţu, Doroftei şi Vieru, în infracţiunea, prevăzută la art. 54-6 alin. I din CP al RSSU, şi, conducându-se de art. 87-I din CP al RSSU,

a condamnat:

Pe Tislaru Ivan Pavlovici, Banu Ilia Ivanovici, Truşco Ene Gheorghievici, Schiba Nicolai Andreievici şi Guţu Fiodor Ivanovici la pedeapsa capitală prin ÎMPUŞCARE, fără confiscarea averii din motivul lipsei acesteia.

Pe Doroftei Deonisii Ivanovici şi Vieru Dmitrii Fiodorovici – la 25 de ani de detenţie fiecare şi 5 ani de privare de drepturi fiecare, fără confiscarea averii din motivul lipsei acesteia.

Termenul de pedeapsă pentru Doroftei şi Vieru, avându-se în vedere ancheta preliminară, se va calcula: pentru Doroftei – de la 12 iulie 1940, pentru Vieru – de la 9 septembrie 1940.

Sentinţa poate fi contestată la Colegiul Militar al Judecătoriei Supreme a URSS, prin Tribunalul Militar al Circumscripţiei Militare Odesa, în decurs de 5 zile din momentul înmânării copiei sentinţei.

Confirmat prin semnături.

Corect: Secretarul

(semnătura)

ANRM, F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 40

Documentul 7

Extras din sentinţă

în numele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

În anul 1940, octombrie, ziua 12, sesiunea în deplasare a Tribunalului Militar al Circumscripției Militare Odessa în şedinţă judiciară închisă în oraşul Chişinău, în componenţa:

Preşedintelui: jurist militar tov. Zonov

Membri: tov. Grigorenco

tov. Guceanov

Secretar: tov. Gruzinschi

Examinând dosarul privind acuzarea cetăţeanului Cerneavschi Vladimir Filipovici, născut în anul 1897, locuitor al oraşului Chişinău, cu studii începătoare, conform statutului social – slujbaş, fost membru al Partidului „Frontul Renaşterii Naţionale”, fără antecedente penale, de infracţiunea prevăzută de art. 54-13 din CP al RSSU.

În conformitate cu cele expuse, Sesiunea în deplasare a Tribunalului Militar, recunoscându-l pe Cerneavschii drept vinovat în conformitate cu art. 54-13 din CP al RSSU,

a condamnat:

CP al RSSU

pe Cerneavschii Vladimir Filipovici, în baza art. 54-13 din sancţiunea art. 54.2 din CP al RSSU, la pedeapsa capitală – prin împuşcare, cu confiscarea averii personale.

Sentinţa poate fi contestată prin recurs la Colegiul Militar al Judecătoriei Supreme a URSS în timp de 5 zile de la data înmânării copiei sentinţei.

Autentifică prin semnături:

Secretarul Tribunalului Militar

Juristul militar de rangul III

(semnătura)

ANRM, F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 42

Documentul 8

Extras din sentinţă

în numele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

În anul 1940, octombrie, ziua a 10, Sesiunea Tribunalului Militar al Circumscripţiei Militare Odesa, în şedinţă judiciară închisă în oraşul Chişinău, în componenţa:

Preşedintelui: jurist militar tov. Zonov

Membri: tov. Grigorenco

tov. Guceanov

Secretar: tov. Gruzinschi

Examinând dosarul privind acuzarea cetăţeanului Filipenco David Milentievici, născut în anul 1915, originar din satul Doroţcaia, RSSM, din culaci, neştiutor de carte, fără de partid, fără antecedente penale, de infracţiunea prevăzută la art. 54-1 din CP al RSSU,

în baza celor expuse Sesiunea în deplasare a Tribunalului Militar l-a recunoscut pe Filipenco vinovat de activitate contra URSS şi

l-a condamnat:

pe Filipenco David Milentievici, în baza art. 54-13, cu sancţiunea art. 54.2 din CP al RSSU, la pedeapsa capitală – prin împuşcare, fără confiscarea averii din motivul lipsei acesteia.

Sentinţa poate fi contestată la curtea de casaţie a Colegiului Militar al Judecătoriei Supreme a URSS în timp de 5 zile de la data înmânării copiei sentinţei acuzatului.

Autentifică prin semnături:

Secretarul Tribunalului Militar

Jurist militar de rangul III

(semnăturile)

ANRM, F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 44

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE