Dușmanii puterii sovietice (4)

1186
0

Printre cele mai cunoscute organizații antisovietice, care au activat în Basarabia după cel de-al Doilea Război Mondial (încheiat pentru noi cu a doua ocupație sovietică) se numără pe bună dreptate „Sabia Dreptății”. Activitatea organizației „Sabia Dreptății” a rămas ca un simbol al luptei românilor basarabeni împotriva ocupanților sovietici. Continuăm să publicăm fragmente din dosarele proceselor judiciare intentate membrilor acestei organizații.

Susține și tu o instituție de presă liberă! Donația ta va contribui la susținerea activității noastre prin care informăm societatea echidistant și corect. Ajută-ne să promovăm adevărul, dreptatea și libertatea.

SUSȚINE

„Instanța a stabilit că GUŢU şi GHEORGHILAŞ sunt vinovaţi de faptul că, fiind ostili faţă de Puterea sovietică, în toamna anului 1949, prin BOBEICO, au stabilit legături cu organizaţia antisovietică „Sabia dreptăţii” şi desfăşurau agitaţie antisovietică. În perioada ocupaţiei temporare a RSSM au colaborat activ cu ocupanţii fascişti. GHEORGHILAŞ a participat împreună cu jandarmii români la maltratarea şi batjocorirea cetăţenilor sovietici. GUŢU, împreună cu jandarmii, a participat la uciderea învăţătorului VAISMAN (persoană de mare încredere a sovieticilor – n.a.).

Analizând probele de condamnare a lui GUŢU şi GHEORGHILAŞ, s-a stabilit că în ancheta preliminară condamnatul BOBEICO a declarat că l-a atras în organizaţia antisovietică pe GUŢU E.M. (vol. 2 p.d. 47-52, 154-158). Însă, în şedinţa de judecată, şi-a schimbat depoziţiile şi a declarat:

„…la 13 ianuarie 1950, m-a vizitat LUNGU şi a cerut lista persoanelor care ar putea fi în organizaţie. În acest moment eu discutasem deja cu GHEORGHILAŞ, OLEINIC şi GUŢU, toţi îşi exprimau nemulţumirea faţă de puterea sovietică. Nu am avut discuții despre organizaţie…” (proces-verbal al şedinţei de judecată vol.4 p.d. 367).

În baza materialelor şedinţei preliminare şi ale celei judiciare, s-a stabilit că GUŢU, în perioada ocupaţiei teritoriului Moldovei, a fost instructor pentru pregătirea premilitarilor şi a acordat ajutor ocupanţilor. Acest fapt se confirmă prin depoziţiile martorilor: ŢURCAN P.I., BUZNEA G.I., CEAILIC A.I., CERETEU F.A. (vol.4 p.d. 26, 28, 34-35, 38, 47), infracţiunea săvârşită de GUŢU urmând să fie calificată numai conform art. 54-3 al CP al RSSU. Cât privește participarea lui GUŢU la o organizaţie antisovietică şi desfăşurarea de către acesta a agitaţiei antisovietice, precum şi participarea lui la uciderea cetăţeanului VAISMAN, acestea nu au fost demonstrate.

Referitor la GHEORGHILAŞ, în şedinţa de judecată s-a stabilit că el a colaborat cu ocupanţii. Această acuzaţie se confirmă prin mărturisirea inculpatului însuşi și a martorului GROISMAN Ester Şmulevici (vol.4 p.d. 370, 371, 373).

Alte acuzații referitoare la GHEORGHILAŞ nu s-au adeverit prin materialele dosarului.

În ancheta preliminară, BOBEICO a declarat că GHEORGHILAŞ a devenit membru al unei organizaţii antisovietice (vol.2 p.d. 132-137), dar în şedinţa de judecată nu a confirmat aceste depoziţii. Condamnatul GHEORGHILAŞ, de asemenea, în ancheta preliminară a recunoscut că a făcut parte din organizaţie (vol.3 p.d. 44-50), dar în şedinţa de judecată a declarat că nu a acceptat să devină membru al unei organizaţii antisovietice şi nu a desfăşurat agitaţie antisovietică (vol.4 p.d. 370). Alte probe privind participarea lui GHEORGHILAŞ la activitatea organizaţiei şi desfăşurarea agitaţiei antisovietice nu există, de aceea art. 54-10 alin. 1 şi art. 54-11 ale CP al RSSU din acuzarea lui GHEORGHILAŞ urmează a fi excluse.

Astfel, verificând toate materialele, consider că vinovăţia condamnaţilor LUNGU P.V., BOBEICO A.M., MORARI I.I. şi ŢURCAN V.S. a fost demonstrată pe deplin, infracţiunea comisă de ei a fost calificată corect şi verdictul este just.

Referitor la LEAHU D.I., MORĂRESCU C.I. şi OLEINIC V.P. s-a stabilit că ei desfăşurau agitaţie antisovietică, adică au comis infracţiunea prevăzută de art. 54-10 alin. 1 al CP al RSSU. Acuzarea lui LEAHU D.I., MORĂRESCU C.I. şi OLEINIC V.P. conform art. 54-11 al CP al RSSU nu a fost demonstrată şi urmează a fi exclusă.

Prin materialele anchetei judiciare s-a demonstrat că condamnatul ISTRATII P.S. a comis infracţiunea prevăzută de art. 54-10 alin. 2 al CP al RSSU. Apartenenţa lui la o organizaţie antisovietică nu a fost demonstrată.

Referitor la condamnaţii GUŢU E.M. şi GHEORGHILAŞ M.F. s-a constatat că ei au săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 54-3 al CP al RSSU. Acuzarea lui GUŢU E.M. şi GHEORGHILAŞ M.F. conform art. 54-10 alin. 1 şi art. 54-11 ale CP al RSSU nu a fost demonstrată şi urmează a fi exclusă.

Cât privește sentinţa pronunțată în cazul condamnaţilor ISTRATII, GUŢU şi GHEORGHILAŞ, consider că este prea dură, deoarece infracţiunile săvârşite de ei nu au dus la urmări grave.

În baza celor expuse şi conducându-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome şi de Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 14 august 1954,

CER:

1. Ca sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 23-24 noiembrie 1950 referitor la LUNGU Piotr Vasilievici, BOBEICO Alexandr Mihailovici, MORARI Ivan Ilarionovici şi ŢURCAN Vasilii Stepanovici să rămână neschimbată.

2. În cazul condamnaţilor LEAHU David Mihailovici, MORĂRESCU Chiril Ivanovici şi OLEINIC Vasilii Panteleevici, se exclude din sentinţă acuzarea conform art. 54-11 al CP al RSSU din lipsă de probe, în rest sentinţa nu se modifică.

3. În cazul condamnatului ISTRATII Pavel Semionovici, se exclude din sentinţă acuzarea conform art. 54-11 al CP al RSSU din lipsă de probe, cu micşorarea pedepsei până la 10 ani de LCM, în rest sentinţa nu se modifică.

4. În cazul condamnaţilor GUŢU Evghenii Mihailovici şi GHEORGHILAŞ Mihail Fiodorovici se exclude din sentinţă acuzarea conform art. 54-10 alin. 1 şi art. 54-11 al CP al RSSU din lipsă de probe, cu micşorarea pedepsei până la 10 ani de LCM şi 5 ani de privare de drepturi, în rest sentinţa nu se modifică.

5. Se ridică pentru toţi condamnaţii pedeapsa de deportare pe un termen de 10 ani după ispăşirea pedepsei stabilite.

Procurorul RSS Moldoveneşti

Consilier juridic de stat de clasa 3

F.3085, inv.1, d.783, f. 98 – 105”

SECRET

Prezidiului Judecătoriei Supreme a RSSM

R E C U R S

(în ordinea supravegherii)

La sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM în dosarul lui BERGHIE Ilia Chirilovici

Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 15 martie 1951, a fost condamnat conform art. 54-3, art. 54-10 alin. 2 şi art. 54-11 al CP al RSSU cu sancţiunea art. 54-2 al CP al RSSU la 25 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de privare de drepturi, cu confiscarea averii,

BERGHIE ILIA CHIRILOVICI, anul naşterii 1915, originar din satul Slobozia, raionul Vertiujeni, RSSM, provine din familia unui slujitor de cult, moldovean, cetăţean al URSS, fără de partid, studii medii, căsătorit, fără antecedente penale, până la arestare locuia în satul Drochia, raionul Târnova, RSSM.

BERGHIE I.C. a fost condamnat pentru faptul că, fiind ostil faţă de Puterea sovietică, locuind pe teritoriul temporar ocupat de trupele româno-germane în satul Maramonovca, raionul Târnova, RSSM, a colaborat cu ocupanții şi a făcut agitaţie antisovietică în rândurile populaţiei.

În anii 1942-1943, fiind instructor pentru pregătirea premilitară, pregătea cadre militare pentru armata română şi clevetea Armata sovietică şi statul sovietic în rândurile premilitarilor, expunând idei defetiste referitor la Uniunea sovietică ce lupta cu Germania fascistă și lăudând armata română fascistă.

În anul 1949, la propunerea lui BOBEICO A.M. (condamnat), a devenit membru al organizaţiei antisovietice „Sabia dreptăţii”, constituită de BOBEICO şi alţii pentru lupta cu Puterea sovietică, ceea ce se confirmă prin lista persoanelor atrase în această organizaţie (p.d. 88).

Acest lucru se confirmă prin depoziţiile martorilor în şedinţa de judecată: HARABARA P.P. (p.d. 250 verso – 251), PODGURSCHII A.G. (p.d. 251), ŞMATOK N.P. (p.d. 251 verso – 252), EFTODIEVA E.V. (p.d. 252), PARIEVSCHII A.P. (p.d. 252 verso – 253), precum şi prin mărturiile lui BOBEICO A.M. (condamnat) depuse în ancheta preliminară (p.d. 106-114, 173-188) şi DUDUN P.A. (p.d. 104-105), MANZIUK A.M. (p-d- 118-120).

Condamnatul BERGHIE I.C., atât în şedinţa preliminară, cât şi în şedinţa de judecată, nu şi-a recunoscut vinovăţia (p.d. 252 verso – 254).

Astfel, urmează de recunoscut că activitatea criminală a lui BERGHIE a fost pe deplin demonstrată prin materialele anchetei preliminare şi ale celei judiciare, şi condamnarea este corectă.

Totuși, chiar dacă a fost recrutat de organizaţia antisovietică „Sabia dreptăţii”, având în vedere că BERGHIE practic nu a desfăşurat activitate antisovietică, pedeapsa stabilită de judecată este prea dură.

În baza celor expuse şi conducându-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome şi Decretul Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 14 august 1954,

SOLICIT:

Ca sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 15 martie 1951 referitor la BERGHIE ILIA CHIRILOVICI să fie modificată, pedeapsa să fie micşorată până la 10 ani de LCM.

În rest sentinţa nu se modifică.

Procurorul RSS Moldoveneşti,

Consilier juridic de stat de clasa 3 (A. KAZANIR)

F.3085, inv.1, d.783, f. 125 – 127

În cazul în care ai ajuns să citești acest text, înseamnă că subiectul reflectat te-a interesat. Site-ul „gazetadechisinau.md” publică articole care reflectă un spectru larg de probleme, scrise profesionist și echidistant de editorialiști și jurnaliști cu experiență. „Gazeta de Chisinau” este o sursă de informare credibilă pe piața mediatică din Republica Moldova. Nu o lăsa să dispară! Contribuie la menținerea unei publicații libere. Acum poți face și tu o donație.

SUSȚINE